Zgłoszenie urodzenia dziecka w Holandii2023-09-20T16:49:03+01:00

Zgłoszenie urodzenia dziecka w Holandii

Urodziło ci się dziecko i musisz je zgłosić do gminy w Holandii? Sprawdź jak przebiega zgłoszenie urodzenia dziecka w gminie w Holandii. Dowiedz się jakie dokumenty są potrzebne i kto może to zrobić w gminie. Sprawdź, jakie nazwisko otrzyma twoje dziecko.

Jak i gdzie zgłosić urodzenie dziecka w Holandii?2023-09-20T16:44:27+01:00

Poniżej znajdziesz informacje na temat jak i gdzie zgłosić urodzenie dziecka w Holandii. Sposób zgłoszenia zależy od tego, gdzie dziecko się urodziło: w Holandii czy w Polsce.

Dziecko urodzone w Holandii

Urodzenie dziecka należy zgłosić w urzędzie gminy, w której się ono urodziło w terminie 3 dni od dnia narodzin. Jeśli Twoje dziecko urodziło się w szpitalu, musisz zarejestrować poród w gminie, w której znajduje się szpital. W przypadku, gdy matka dziecka jest zameldowana w tej gminie, dziecko otrzyma automatycznie burgerservicenummer (BSN). Jeśli nie, BSN zostanie nadane przez gminę, w której matka dziecka jest zameldowana. Na podstawie zgłoszonych danych zostanie sporządzony akt urodzenia dziecka.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w gminie w Holandii jest bezpłatne. Jeśli jednak chcesz otrzymać oficjalny odpis aktu urodzenia, musisz uiścić dodatkową opłatę. Jeśli chcesz wyrobić polski paszport i numer PESEL dla swojego dziecka, najlepiej odrazu poprosić o wielojęzyczny międzynarodowy odpis aktu urodzenia (Meertalig internationaal uittreksel van de geboorteakte). Taki odpis jest uznawany przez polskie urzędy i nie wymaga tłumaczenia na język polski.

Poniższy harmonogram przedstawia dni, w których zgodnie z prawem można zarejestrować urodzenie dziecka. Możesz również zgłosić poród w samym dniu urodzenia (jeśli gmina jest w ten dzień otwarta).

Dzień, w którym dziecko się urodziło Dzień, w którym musisz zgłosić urodzenie dziecka
niedziela poniedziałek, wtorek lub środa
poniedziałek wtorek, środa lub czwartek
wtorek środa, czwartek lub piątek
środa czwartek, piątek lub poniedziałek
czwartek piątek lub poniedziałek
piątek poniedziałek lub wtorek
sobota poniedziałek lub wtorek

 

Jeśli w okresie, w którym musisz zarejestrować poród, przypada święto państwowe, okres ten zostanie przedłużony o 1 dzień. Święta państwowe to: Wielki Piątek, Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, Pięćdziesiątnica, Dzień Króla, Dzień Wyzwolenia i Boże Narodzenie.

W niektórych gminach w Holandii możesz również zarejestrować narodziny swojego dziecka przez internet. Jednak tylko ojciec lub matka dziecka może dokonać zgłoszenia online. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy, czy jest to możliwe.

Jeśli spóźnisz się z rejestracją urodzin dziecka, urzędnik zgłasza to do Prokuratury (Openbaar Ministerie – OM). Możesz zostać ukarany grzywną. Wysokość kary ustala prokuratura.

 

Dziecko urodzone w Polsce

Gdy Twoje dziecko urodziło się w Polsce, należy najpierw zgłosić jego urodzenie w Polsce, we właściwym urzędzie stanu cywilnego (USC) w gminie, w której się urodziło. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie lub przez internet. Więcej informacji na temat tego, jak zgłosić urodzenie dziecka w Polsce znajdziesz na oficjalnej stronie urzędowej.

Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL oraz wystawi akt urodzenia dziecka. Pamiętaj, aby przy tym poprosić o międzynarodowy odpis aktu urodzenia w językach obcych, który będzie potrzebny do zgłoszenia narodzin dziecka w Holandii. Następnie musisz jak najszybciej zarejestrować urodziny dziecka w Holandii, w gminie, w której mieszkasz. Twoja gmina przetworzy dane osobowe twoje i twojego dziecka w Bazie Danych Osobowych (BRP).

Jeśli posiadasz niderlandzkie obywatelstwo, możesz również zlecić zamianę zagranicznego aktu urodzenia na holenderski w wydziale Landelijke Taken w gminie Haga. Wyrobienie holenderskiego aktu urodzenia nie jest obowiązkowe. Będzie jednak przydatne, gdy ty lub twoje dziecko będziecie potrzebować kopii w przyszłości. Wtedy nie musisz prosić o kopię w Polsce. Możesz o odpis poprosić online w gminie Haga. Jest to kopia polskiego aktu urodzenia opatrzona pieczęcią i podpisem urzędnika stanu cywilnego.

Przed wizytą w danej gminie odwiedź jej stronę internetową lub zadzwoń i dowiedz się, jak i gdzie zgłosić urodzenie dziecka w Holandii w twojej gminie.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka w gminie w Holandii?2023-03-25T17:22:23+01:00

Następujące osoby mogą zgłosić urodzenie dziecka w gminie w Holandii:

matka, ojciec lub druga matka dziecka,

osoba, która była obecna przy porodzie (znajoma, dziadek lub babcia, położna itd.),

właściciel mieszkania lub domu, w którym dziecko się urodziło,

kierownik szpitala lub przychodni, w którym dziecko się urodziło lub upoważniony do tego pracownik,

jeżeli nie ma nikogo, kto może zgłosić dziecko, burmistrz gminy. Burmistrz wyznacza do tego urzędnika.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka?2023-09-20T16:34:34+01:00

Poniżej dowiesz się jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka w gminie w Holandii.

Jeśli dziecko urodziło się w Holandii, potrzebujesz następujące dokumenty:

ważny dowód tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka;

ważny dowód tożsamości matki;

imię, nazwisko, datę i godzinę urodzenia dziecka. W tym celu możesz przynieść powiadomienie o urodzeniu ze szpitala lub od położnej (na którym jest również imię i nazwisko matki). Posiadanie powiadomienia o urodzeniu nie jest obowiązkowe, możesz również podać te informacje samodzielnie;

jeżeli dziecko zostało już uznane przed urodzeniem: kopię świadectwa uznania;

potwierdzenie wyboru nazwiska dziecka, jeśli takie posiadasz;

książeczkę ślubną lub partnerską, jeśli taką posiadasz. Urzędnik dopisze w niej Twoje dziecko (nie jest to obowiązkowe).

 

Jeśli dziecko urodziło się w Polsce, a ty mieszkasz w Holandii i jesteś już zameldowany w swojej gminie w Holandii potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka;

wielojęzyczny międzynarodowy odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce.

 

Pamiętaj jednak, że każda gmina może wymagać innych dokumentów. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy lub zadzwoń i zapytaj, jakie dokumenty są wymagane w twojej sytuacji do zgłoszenia urodzenia dziecka w Holandii.

Jakie nazwisko mogę wybrać dla mojego dziecka?2023-09-18T13:44:51+01:00

To, jakie nazwisko możesz wybrać dla swojego dziecka w Holandii, zależy od waszej sytuacji.

Możecie wspólnie wybrać nazwisko matki, drugiej matki lub ojca dla swojego pierwszego dziecka. Wszystkie kolejne dzieci otrzymają automatycznie wybrane nazwisko.

Nazwisko możesz wybrać przed urodzeniem dziecka lub w trakcie zgłoszenia urodzenia dziecka. Oboje rodzice muszą się wtedy udać do urzędu gminy, aby odnotować wybór danego nazwiska. Jeśli ojciec dziecka musi najpierw je uznać, nazwisko może być wybrane przy uznaniu ojcostwa.

Nie wybrałeś nazwiska lub nie dokonałeś wyboru na czas? Wtedy prawo określa, jakie nazwisko automatycznie otrzyma twoje dziecko w Holandii:

Rodzice będący w związku małżeńskim lub zarejestrowani partnerzy
Mężczyzna i kobieta

Jeśli jesteście małżeństwem lub jesteście w zarejestrowanym związku partnerskim, twoje dziecko automatycznie otrzyma nazwisko ojca.

Chcesz, aby twoje dziecko nosiło nazwisko matki? W tej sytuacji musicie oboje to zgłosić w gminie przed lub w trakcie rejestracji urodzenia dziecka.

Dwie kobiety

Jeśli jesteście w związku małżeński jako dwie kobiety lub posiadacie zarejestrowany związek partnerski, obowiązują następujące zasady:

  • Matka jest w ciąży z nieznanym dawcą. Twoje dziecko automatycznie otrzyma nazwisko drugiej matki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy druga matka automatycznie staje się legalnym rodzicem po urodzeniu. W tym celu osoba rejestrująca dziecko w urzędzie stanu cywilnego (zwykle druga matka) musi złożyć zaświadczenie od Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
    Jeśli chcecie, aby wasze dziecko nosiło nazwisko matki, która urodziła dziecko, musicie to razem zgłosić w gminie.
  • Matka jest w ciąży ze znanym dawcą, a druga matka rozpoznaje dziecko. Twoje dziecko automatycznie otrzyma nazwisko matki, która urodziła dziecko.
    Chcesz, aby twoje dziecko nosiło nazwisko drugiej matki? Musicie to razem zgłosić w gminie.
Dwóch mężczyzn

Kiedy rodzi się dziecko, zawsze jest matka. Macierzyństwo może się skończyć tylko poprzez adopcję. W przypadku adopcji możesz wybrać nazwisko swojego pierwszego dziecka. Odbywa się to w sądzie. Kolejne dzieci będą miały takie samo nazwisko jak twoje pierwsze dziecko.

Rodzice, którzy nie są małżeństwem ani zarejestrowanymi partnerami

Twoje dziecko automatycznie otrzyma nazwisko matki. Jeśli chcesz, aby twoje dziecko nosiło nazwisko ojca lub drugiej matki, ojciec lub druga matka muszą uznać dziecko. Przy uznaniu dziecka możecie oboje wybrać nazwisko dziecka.

Nazwisko dwuczłonowe dziecka

Od 1 stycznia 2024 r. w Holandii możesz również nadać swojemu pierwszemu dziecku nazwiska obojga rodziców, jeśli urodziło się ono 1 stycznia 2024 r. lub później. Możesz jednak wybrać nie więcej niż dwa nazwiska. Wybrane nazwisko dwuczłonowe będzie również obowiązywało w stosunku do waszych później urodzonych dzieci.

Dodatkowo, jeśli najstarsze dziecko urodziło się 1 stycznia 2016 r. lub później, rodzice mogą też skorzystać z tego prawa (rozwiązanie przejściowe). Oznacza to, że rodzice mogą wybrać dwuczłonowe nazwisko również dla kolejnych dzieci urodzonych 1 stycznia 2024 r. lub później.

Jak widzisz to, jakie nazwisko możesz wybrać dla swojego dziecka w Holandii, zależy nie tylko od prawa, ale również od Twojej decyzji i podjętych kroków. Warto więcej już w trakcie ciąży zastanowić się nad tą kwestią.

Źródło: denhaag.nl, rijksoverheid.nl

Przejdź do góry