Dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii – kindgebonden budget2023-04-04T18:49:54+01:00

Dodatek do zasiłku rodzinnego na dziecko w Holandii – kindgebonden budget

Kindgebonden budget jest to dodatek do zasiłku rodzinnego na dziecko w Holandii (kinderbijslag). Jest on przyznawany na dzieci do 18 roku życia. Jeśli spełniasz odpowiednie warunki i otrzymujesz już jeden z innych zasiłków, jak na przykład zorgtoeslag czy huurtoeslag, dodatek zostanie przyznany ci automatycznie. Wysokość zasiłku jest zależna od między innymi: wieku dzieci, twoich dochodów i posiadanego majątku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kindgebonden budget?2023-04-04T17:28:30+01:00

Aby otrzymać kindgebonden budget, czyli dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii, należy spełnić następujące warunki:

Masz jedno lub więcej dzieci w wieku do 18 lat.

Kindgebonden budget wypłacany jest na dzieci do 18 roku życia.

Otrzymujesz już kinderbijslag – zasiłek rodzinny

Kingebonden budget jest dodatkiem na dziecko dla rodziców otrzymujących kinderbijslag, czyli zasiłek rodzinny. Kinderbijslag wypłaca Sociale Verzekeringsbank (SVB). Jeśli nie otrzymujesz jeszcze zasiłku rodzinnego, sprawdź jak złożyć wniosek o ten zasiłek.

Twoje dochody i dochody twojego partnera nie są zbyt wysokie

Prawo do dodatku na dziecko zależy od waszych dochodów w danym roku oraz od ilości posiadanych dzieci. Jeśli mieszkacie w Holandii, możesz skorzystać ze specjalnej strony, na której obliczysz, ile będzie wynosił twój kindgebonden budget w danym roku.

Masz niderlandzkie obywatelstwo lub przebywasz legalnie w Holandii.

Ty, twoje dziecko oraz twój ewentualny partner posiadacie holenderski numer BSN.

Twój lub wasz własny kapitał nie jest za wysoki

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, twój kapitał w dniu 1 stycznia 2023 roku nie może być wyższy ni 127.582 euro. Jeśli posiadasz partnera, wasz wspólny kapitał nie może przekroczyć 161.329 euro. Wysokość kapitału jest sprawdzany tylko na dzień 1 stycznia danego roku. Jeśli jest on za wysoki w tym dniu, dodatek na dziecko nie należy się przez cały dany rok. Gdy w danym roku twój partner jest tylko część roku twoim partnerem zasiłkowym, nie musisz uwzględniać jego kapitału.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki i otrzymujesz już jeden z zasiłków od Belastingdienst, dodatek do rodzinnego w Holandii otrzymasz automatycznie. Jeśli spełniasz warunki i nie pobierasz jeszcze żadnego zasiłku, możesz złożyć wniosek o kindgebonden budget online.

Ile wynosi dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii?2023-04-04T18:43:39+01:00

To ile wynosi dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii, czyli kindgebonden budget, zależy od kilku rzeczy:

Wysokość twoich lub waszych wspólnych dochodów – im mniejsze są dochody, tym większy jest dodatek na dziecko. Jeśli dochody w danym roku będą za wysokie, nie otrzymasz prawa do dodatku.

Wysokość posiadanego kapitału – aby otrzymać dodatek do rodzinnego, posiadany kapitał na dzień 1 stycznia danego roku nie może być za wysoki.

Maksymalna wysokość kapitału
 Rok  Bez partnera  Z partnerem
2023 € 127.582 € 161.329
2022 € 120.020 € 151.767
2021 € 118.479 € 149.819
2020 € 116.613 € 147.459
2019 € 114.776 € 145.136

Ilość posiadanych dzieci.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymają więcej dodatku.

Kingebonden budget jest wyższy na dzieci w wieku od 12 do 16 lat.

Jeśli mieszkacie w Holandii, możesz skorzystać ze specjalnego kalkulatora, aby obliczyć ile wynosi dodatek do rodzinnego na dziecko w Holandii w twojej sytuacji.

Jeśli w trakcie pobierania dodatku zaczniesz więcej zarabiać lub twój kapitał się powiększy, pamiętaj zgłosić to przez Mijn Toeslagen -> Wijziging doorgeven -> Inkomen en vermogen. Jeśli nie zgłosisz zmiany, w związku z tym, że wysokość dodatku zależna jest od powyższych warunków, może okazać się, że otrzymujesz zbyt duży dodatek. W konsekwencji będziesz musiał zwracać nadpłaconą kwotę otrzymanego dodatku.

Jak złożyć wniosek o kindgebonden budget w Holandii?2023-04-04T18:45:39+01:00

To jak złożyć wniosek o kindgebonden budget w Holandii, czyli dodatek do rodzinnego na dziecko, zależy od tego, czy otrzymujesz już inny zasiłek. Jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i otrzymujesz już inny zasiłek, jak na przykład zorgtoeslag lub huurtoeslag od belastingdienst, nie musisz składać wniosku o dodatek na dziecko. Belastingdienst wypłaci ci dodatek automatycznie. Wiadomość o przyznanym dodatku otrzymasz listownie.

Jeśli jednak nie otrzymujesz jeszcze żaden zasiłek od belastingdienst, możesz złożyć wniosek o kindgebonden budget przez Mijn toeslagen.

Jak złożyć wniosek o kindgebonden budget w Holandii, czyli dodatek na dziecko przez Mijn toeslagen?

  1. Zaloguj się na Mijn toeslagen za pomocą DigiD.
  2. Po zalogowaniu na Mijn toeslagen na górze po lewej stronie znajdziesz wykaz wszystkich możliwych zasiłków i dodatków.
  3. Przy „Kindgebonden budget” kliknij „Aanvragen”.
  4. Wypełnij potrzebne informacje na każdej stronie. Aby zaakceptować daną stronę, kliknij „Akkoord”. Twoje odpowiedzi zostaną zapisane i zostaniesz przekierowany na kolejną stronę.
  5. Po wypełnieniu wszystkich stron kliknij „Akkoord en verzenden”. W ten sposób twój wniosek o kindgebonden budget, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego w Holandii zostanie złożony.
  6. Zwykle w ciągu 5 tygodni otrzymasz wiadomość o wysokości zasiłku o nazwie „Voorschotbeschikking” na stronie Mijn toeslagen. Wiadomość znajdziesz w zakładce „Mijn beschikkingen”. Pismo to otrzymasz również listownie i  na swoją skrzynkę Berichtenbox na MijnOverheid.
Przejdź do góry