Układ zbiorowy pracy CAO w Holandii2024-06-18T15:52:13+01:00

CAO w Holandii – Układ zbiorowy pracy

CAO w Holandii, czyli Układ zbiorowy pracy jest bardzo ważnym składnikiem umowy o pracę. Określa on Twoje minimalne warunki pracy. Ważne jest, aby się nim zapoznać, dzięki czemu będzie znał swoje prawa i obowiązki w pracy. Poniżej dowiesz się, co to jest CAO w Holandii i jakie CAO ciebie obowiązuje w Twoim sektorze pracy. Otrzymasz też informacje na temat tego, co zrobić, gdy Twój pracodawca nie przestrzega obowiązującego CAO.

 

Co to jest CAO w Holandii?2024-06-18T15:20:43+01:00

Zaczynając pracę u nowego pracodawcy warto jest wiedzieć co to jest CAO w Holandii (collectieve arbeidsovereenkomst), czyli Układ zbiorowy pracy. Jest to pisemna umowa zawierająca ustalenia dotyczące warunków zatrudnienia. Na przykład o wynagrodzeniu, świadczeniach, nadgodzinach, godzinach pracy, okresie próbnym, okresie wypowiedzenia czy emeryturze. Układ zbiorowy pracy dotyczy dużej grupy osób.

Układ zbiorowy pracy jest zawierany przez 1 lub więcej pracodawców, 1 lub więcej organizacji pracodawców i 1 lub więcej organizacji pracowników (przeważnie związki zawodowe).

Porozumienia w układzie zbiorowym pracy są często korzystniejsze niż porozumienia dotyczące warunków zatrudnienia określone prawem. Przykładowo płaca w układzie zbiorowym pracy może być wyższa niż płaca minimalna. Lub pracownicy otrzymują więcej dni urlopu niż wymagane prawem minimum.

Postanowienia CAO w Holandii nie mogą w żadnym wypadku być sprzeczne z prawem. Na przykład z Kodeksem cywilnym (BW) i ustawą o płacy minimalnej i minimalnym dodatku urlopowym. Układ zbiorowy pracy nie może zatem zawierać wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna ani mniejszej liczby dni urlopu niż wynika to z Kodeksu cywilnego. Ustawa, na przykład Kodeks cywilny, może również przewidywać, że w układzie zbiorowym pracy można odstąpić od przepisów ustawowych.

Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo przed ustaleniami zawartymi w indywidualnej umowie o pracę. Gdy zawierasz indywidualną umowę o pracę ze swoim pracodawcą, postanowienia Twojej umowy nie mogą odbiegać niekorzystnie od postanowień CAO. Postanowienia umowy mogą być korzystniejsze dla Ciebie jako pracownika od tych zawartych w CAO w Holandii.

Jeśli w firmie nie ma układu zbiorowego pracy ani własnych porozumień, sam ustalasz z pracodawcą warunki zatrudnienia. W tej sytuacji obowiązują ogólne zasady prawa pracy zawarte w ustawie o płacy minimalnej, ustawie o czasie pracy, ustawie o warunkach pracy, ustawie o pracy i opiece oraz w Kodeksie cywilnym. Dobrze jest zapisać te ustalenia na piśmie w indywidualnej umowie o pracę, ale nie jest to obowiązkowe.

Jakie rodzaje CAO występują w Holandii?2024-06-18T15:36:23+01:00

W Holandii Istnieją 2 rodzaje układów zbiorowych pracy (CAO):

  1. Branżowy układ zbiorowy pracy
    Jest to układ zbiorowy obowiązujący w obrębie danego sektora. Branżowy CAO zawierany jest pomiędzy 1 lub większą liczbą pracodawców lub organizacji pracodawców a 1 lub większą liczbą organizacji pracowniczych. Układ zbiorowy pracy dotyczy wyłącznie firm i pracowników reprezentowanych przez strony, które zawarły układ zbiorowy pracy.
  2. Zakładowy układ zbiorowy pracy
    Niniejsza umowa zbiorowa obowiązuje w obrębie przedsiębiorstwa. Zakładowy układ zbiorowy pracy zawierany jest pomiędzy pracodawcą a jedną lub większą liczbą organizacji pracowniczych.
Jakie CAO w Holandii obowiązuje mnie i mojego pracodawcę?2024-06-18T15:41:56+01:00

Podpisując umowę o pracę ważne jest wiedzieć, jakie CAO w Holandii obowiązuje ciebie i twojego pracodawcę. Jeśli u Twojego pracodawcy występuje CAO, zazwyczaj uwzględnia on go w umowie o pracę. Możesz także zapytać pracodawcę, jaki układ zbiorowy pracy Cię obowiązuje. Jako pracownik masz prawo się z nim zapoznać. Jeśli pracujesz między innymi w takich sektorach, jak budowlany, szklarniany, cukierniczy czy ogrodniczy, swoje CAO możesz znaleźć tutaj. Na tej stronie możesz również spróbować wyszukać swoją firmę, aby dowiedzieć się, jakie CAO w Holandii ją obowiązuje.

Pracowników tymczasowych pracując za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy zazwyczaj nie obejmuje układ zbiorowy pracy firmy, w której pracują. Agencje pośrednictwa pracy podlegają własnemu układowi zbiorowemu pracy (uitzend-cao).

Jako pracownik tymczasowy zazwyczaj podlegasz układowi zbiorowemu pracy ABU lub układowi zbiorowemu pracy NBBU. Jeśli chcesz wiedzieć, pod jaki CAO podlegasz, możesz to sprawdzić w rejestrze członków ABU lub NBBU Wystarczy że wyszukasz tam swoją agencję pracy. Jeśli chcesz wiedzieć, co dokładnie określa obowiązuje ciebie CAO w Holandii, znajdziesz je w języku polskim na stronie ABU CAO i NBBU CAO. Powyższe dwa Układy Zbiorowe Pracy dla pracowników tymczasowych zostały zawarte na okres od 2 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku, a następnie przedłużone na okres jednego roku, czyli do 1 stycznia 2025 roku.

Obydwa układy zbiorowe pracy są zharmonizowane, co oznacza że są on takie same. Jeśli Twoja agencja pracy jest zrzeszona w układzie zbiorowym pracy, ma obowiązek przestrzegać tych porozumień. CAO w Holandii dla pracowników tymczasowych jest minimalnym układem zbiorowym pracy. Oznacza to, że agencja pracy może zawsze zaoferować więcej niż warunki zatrudnienia określone w układzie zbiorowym pracy.

Co mogę zrobić, jeśli mój pracodawca nie przestrzega CAO w Holandii?2024-06-18T15:46:23+01:00

Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega układu zbiorowego pracy, możesz z nim o tym porozmawiać. CAO w Holandii to porozumienia pomiędzy organizacjami pracodawców i pracowników. Dlatego też powinieneś spróbować znaleźć rozwiązanie wspólnie z pracodawcą, jeśli istnieją różnice zdań dotyczące układów zbiorowych pracy. Jeśli to nie pomoże, możesz uzyskać pomoc na przykład u Juridisch Loket, związku zawodowego lub adwokata.

Jeśli pracujesz przez agencję pracy tymczasowej (uitzendbureau), możesz poprosić o pomoc Stowarzyszenie SNCU.

Przejdź do góry