Meldunek w Holandii2024-01-03T17:44:19+01:00

Meldunek w Holandii

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uregulowany jest meldunek w Holandii. Dowiesz się, czy i kiedy trzeba się zameldować po przyjeździe do Holandii. Sprawdzisz również gdzie to zrobić i jakie dokumenty do tego potrzebujesz.

Jeśli przyjeżdżasz do Holandii na okres do 4 miesięcy, zarejestruj się w jednej z gmin RNI, aby uzyskać numer BSN. Numer BSN jest obowiązkowy, jeśli chcesz pracować dla niderlandzkiego pracodawcy, wykupić ubezpieczenie zdrowotne, czy otworzyć konto w niderlandzkim banku. Zazwyczaj, jeśli przyjeżdżasz za pośrednictwem biura pracy, biuro to rejestruje cię w RNI i załatwia ci numer BSN, abyś mógł pracować. Gdy chcesz zostać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, zamelduj się w gminie, w której mieszkasz. Po rejestracji w RNI lub w urzędzie gminy zostaniesz wpisany do Podstawowej Rejestracji Osób w Holandii (BRP).

Aby zarejestrować się w urzędzie gminy, umów się na wizytę i dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania. W zależności od urzędu gminy, na spotkanie możesz umówić się przez stronę internetową za pomocą DigiD, telefonicznie, jak również osobiście.

Jeśli zmieni się coś w twojej sytuacji życiowej, na przykład wejdziesz w związek małżeński lub urodzi ci się dziecko, zgłoś to w urzędzie gminy. Dzięki temu twoje dane w bazie BRP w Holandii będą aktualne.

Więcej informacji o tym, jak wygląda meldunek w Holandii, znajdziesz w pytaniach i odpowiedziach poniżej.

Kiedy trzeba i jak zameldować się w Holandii?2023-12-29T17:55:30+01:00

Poniżej dowiesz się, kiedy musisz zameldować się w Holandii oraz jak i gdzie to zrobić. Sposób i miejsce rejestracji zależą od tego, jak długo zamierzasz przebywać w Holandii.

Zostajesz w Holandii krócej niż 4 miesiące

Obywatele Polski korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli planowany pobyt w Holandii nie przekracza 4 miesięcy, nie trzeba zgłaszać pobytu w urzędzie gminy ani w urzędzie imigracyjnym (IND). Jeśli jednak masz zamiar zostać w Holandii krócej niż 4 miesiące z zamiarem na przykład pracy lub nauki, warto zarejestrować się na pobyt czasowy jako nierezydent w jednej z 19 gmin RNI. Są to: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Haga, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland i Zwolle. Aby dokonać rejestracji, należy najpierw umówić się na spotkanie. Dokładne dane adresowe znajdziesz na stronie nederlandwereldwijd.nl.

Dzięki rejestracji zostaniesz zapisany do rejestru BRP oraz otrzymasz numer BSN. Numer ten jest potrzebny między innymi do podjęcia pracy, wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego, czy otwarcia konta w banku w Holandii.

Gdy okaże się, że twój pobyt się przedłuży, zamelduj się w urzędzie gminy, na której terenie aktualnie mieszkasz.

Zostajesz w Holandii dłużej niż 4 miesiące

Jeśli chcesz zostać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, zamelduj się w gminie, w której mieszkasz. Zrób to w urzędzie gminy w ciągu 5 dni od przyjazdu do Holandii. Należy zameldować również wszystkich członków rodziny, którzy przybyli z tobą do Holandii. Na stronie internetowej swojego urzędu gminy znajdziesz informacje na temat sposobu umówienia spotkania oraz dokumentów, które potrzebujesz, aby zameldować się w Holandii.

Meldunek w Holandii da ci status mieszkańca (rezydenta) Holandii oraz zostaniesz wpisany do bazy BRP. Równocześnie ty i każdy członek twojej rodziny otrzymacie numer BSN. Posiadając meldunek, łatwiej jest zawrzeć umowę o ubezpieczenie zdrowotne, czy założyć konto w banku w Niderlandach.

Medunek w Holandii

Jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania się w Holandii?2023-11-14T14:55:38+01:00

To, jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania się w Holandii, zależy od tego, gdzie chcesz się zameldować. Meldunek w Holandii możesz załatwić w gminie RNI lub w urzędzie gminy, na której terenie mieszkasz.

Rejestracja na pobyt czasowy jako nierezydent w gminie RNI:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

Wniosek o wprowadzenie do Bazy Danych Rejestru Nierezydentów (RNI).

Istnieją 2 sposoby na wypełnienie powyższego wniosku:

  • Przez internet: Przed wizytą w punkcie RNI formularz rejestracyjny możesz wypełnić przez internet w języku polskim. Można to zrobić za pomocą tego linku lub skanując kod QR.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego online, otrzymasz nowy, osobisty kod QR. Należy zabrać ten osobisty kod wraz z dowodem tożsamości do stanowiska RNI. Pracownik zeskanuje osobisty kod QR, a dane zostaną wprowadzane bezpośrednio do systemu służącego do rejestracji w RNI. Dzięki temu proces rejestracji zajmuje mniej czasu i zmniejsza ryzyko błędów przy przesyłaniu danych. Formularz online jest dostępny w 15 językach, w tym w języku polskim.

  • Własnoręczne wypełnienie wniosku: Wniosek o rejestrację w języku polskim możesz również pobrać, wypełnić i wydrukować. W przypadku ręcznego wypełniania formularza, należy pisać drukowanymi literami i pamiętać o wszystkich znakach interpunkcyjnych. Następnie należy zanieść wypełniony formularz do biura obsługi RNI, w którym chcą się Państwo zarejestrować.

 

Zameldowanie jako rezydent w urzędzie gminy:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

jeśli mieszkasz u kogoś, w przypadku nieposiadania umowy najmu lub kupna mieszkania należy przedstawić oświadczenie osoby, u której się przebywa, potwierdzające pobyt pod tym właśnie adresem. Do takiego oświadczenia osoba ta musi dołączyć kopię swojego dokumentu tożsamości.

odpis aktu zwarcie małżeństwa na druku międzynarodowym oraz akty urodzeń na druku międzynarodowym wszystkich osób chcących się zameldować.

Wykaz powyższych dokumentów może się różnić w zależności od urzędu gminy. Przed wizytą sprawdź stronę internetową danej gminy, aby dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania w Holandii.

Jakie zmiany należy zgłosić do urzędu gminy w Holandii?2023-11-14T15:16:48+01:00

Aby rejestr BRP pozostał aktualny, do urzędu gminy należy zgłaszać zmiany związane z naszymi danymi osobowymi. Są to między innymi:

utrata lub kradzież niderlandzkiego paszportu, ID lub prawa jazdy;

narodziny dziecka;

zawarcie małżeństwa lub rozwód;

zgon;

zmiana adresu zamieszkania w Holandii;

emigracja z Holandii, np. powrót na stałe do Polski.

 

Powyższe zmiany możesz zgłosić w zależności od urzędu gminy i rodzaju sprawy:

na stronie internetowej urzędu gminy za pomocą DigiD;

pisemnie;

osobiście.

Jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w Holandii?2023-11-14T15:26:07+01:00

Poniżej znajdziesz informacje na temat, jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w Holandii, w zależności od tego, dokąd się przeprowadzasz, czyli zmienić meldunek w Holandii.

Zmiana miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy

Zgłoś nowy adres w swoim urzędzie gminy.

Możesz to zrobić: maksymalnie 4 tygodnie przed lub nie później niż 5 dni po przeprowadzce.

Do zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

w przypadku braku umowy najmu, jeśli mieszkasz u kogoś, musisz okazać pisemne oświadczenie tej osoby, że u niej mieszkasz oraz kopię dowodu tożsamości tej osoby.

Po zgłoszeniu zmiany zostaniesz automatycznie wyrejestrowany ze starego adresu.

 

Przeprowadzasz się do innej gminy

Zgłoś nowy adres w urzędzie gminy, na której terenie będziesz mieszkać.

Możesz to zrobić: maksymalnie 4 tygodnie przed lub nie później niż 5 dni po przeprowadzce.

Do zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

w przypadku braku umowy, jeśli mieszkasz u kogoś, musisz okazać pisemne oświadczenie tej osoby, że u niej mieszkasz oraz kopię dowodu tożsamości tej osoby.

Po zgłoszeniu zmiany gmina automatycznie wyrejestruje cię ze starego adresu.

 

Wyprowadzasz się z Holandii do Polski

Jeśli jesteś rezydentem zameldowanym w Holandii:

Zamierzasz mieszkać poza Holandią dłużej niż 8 miesięcy w ciągu roku lub wyprowadzasz się na stałe z Holandii? W takim przypadku należy wymeldować się z gminy w Holandii, w której mieszkasz. Te 8 miesięcy nie musi następować po sobie. Dotyczy to również np. sytuacji, gdy dwa razy w roku zamierzasz mieszkać poza granicami Holandii na okres pięciu miesięcy. Nie ma znaczenia, czy posiadasz swój dom w Holandii.

Zgłoś to w urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Zrób to nie wcześniej niż 5 dni przed datą wyjazdu za granicę.

W trakcie zgłoszenia musisz podać swój nowy adres za granicą. Jeśli nie masz jeszcze stałego adresu za granicą, musisz podać swoje pierwsze miejsce zamieszkania za granicą (na przykład adres hotelu, rodziny lub znajomego).

Zostaniesz wpisany do rejestru nierezydentów.

Zachowujesz swój numer BSN. W razie ponownego przyjazdu do Holandii nie będziesz musiał występować o nowy numer BSN.

 

Jeśli jesteś tutaj tymczasowo i nie jesteś zameldowany w urzędzie gminy: nie musisz nic robić.

 

Chcesz ponownie zamieszkać w Holandii

Zamelduj się w gminie, w której mieszkasz w ciągu 5 dni od przyjazdu do Holandii.

Warto wiedzieć:

To jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w Holandii zależy od danej gminy. Możesz to zrobić:

przez stronę internetową urzędu gminy za pomocą DigiD,

pisemnie lub

osobiście.

Po zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania gmina automatycznie przekaże twoje dane do odpowiednich instancji, takich jak urząd skarbowy, fundusze emerytalne, bank ubezpieczeń społecznych (SVB) czy ubezpieczyciele zdrowotni.

Źródło: nederlandwereldwijd.nl, rijksoverheid.nl, denhaag.nl/nl.html

Przejdź do góry