Ciąża i poród w Holandii co robić krok po kroku

Ciąża i poród w Holandii co robić krok po kroku? Bycie w ciąży w Holandii może być stresujące dla przyszłej mamy, dlatego poniżej dowiesz się co należy lub można zrobić krok po kroku na każdym etapie ciąży.

Ciąża i poród w Holandii co robić krok po kroku wiąże się oczywiście z korzystaniem z holenderskiej służby zdrowia. Ubezpieczenie podstawowe pokrywa koszty różnego rodzaju opieki zdrowotnej związanej z ciążą i porodem. Na przykład wizyty kontrolne u położnej, przepisane USG i badania krwi. Przy czym za niektóre usługi musisz zapłacić eigen risico. Na przykład badania krwi czy pomoc ginekologiczna.

Część opieki związanej z ciążą i porodem nie jest objęta ubezpieczeniem podstawowym. Na przykład kurs ciążowy, pakiet macierzyński lub wkład własny na opiekę poporodową. Możesz jedna wykupić dodatkowe ubezpieczenie pokrywające te koszty. Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Co roku możesz przejść na inną polisę ubezpieczenia zdrowotnego. Musisz anulować dotychczasowe ubezpieczenie zdrowotne przed 1 stycznia i wykupić nowe ubezpieczenie przed 1 lutego. Jesteś wówczas ubezpieczony z mocą wsteczną od 1 stycznia. Jeśli więc planujesz zajść w ciąże lub jesteś już w ciąży jest to dobry moment, aby sprawdzić swoje ubezpieczenie zdrowotne i dostosować je do swoich potrzeb.

W Holandii kobiety w ciąży są pod opieką położnej (verloskundige). To położna kieruje na badania lub sama je wykonuje i czuwa nad twoją ciążą jak i samym porodem w Holandii. Tylko w niektórych przypadkach, np. zagrożenia ciąży czy ciąży mnogiej możesz być pod opieka lekarza ginekologa. Sama możesz sobie wybrać położną, która będzie opiekować się tobą w trakcie ciąży. Najlepiej, aby twoja położna znajdowała się jak najbliżej twojego miejsca zamieszkania. W razie problemów z ciążą lub nagłym porodem może ci ona wtedy udzielić szybkiej pomocy. Na stronie deverloskundige.nl znajdziesz połążną w twojej okolicy. Wystarczy, że wpiszesz swoją miejscowość lub kod pocztowy.

Opieka położnicza jest objęta ubezpieczeniem podstawowym. Otrzymasz zwrot 100% kosztów tej opieki, ale tylko wtedy, gdy wybierzesz dostawcę opieki zdrowotnej, który ma umowę z twoim ubezpieczycielem. Nie płacisz również eigen risico. Jeśli wybierzesz położną, która nie posiada umowy z twoim ubezpieczycielem,  może on nie zwrócić wszystkich kosztów.

Jeśli potrzebujesz specjalistycznej opieki w czasie ciąży lub porodu ginekologa w szpitalu w Holandii, będziesz musiała zapłacić eigen risico. Jednak w przypadku, gdy opieka ginekologa jest niezbędna, nie zapłacisz eigen risico. Wybierz szpital lub ginekologa z umową z twoim ubezpieczycielem. Tylko wtedy otrzymasz zwrot wszystkich kosztów.

Możesz dowiedzieć się, którzy świadczeniodawcy mają umowę z twoim ubezpieczycielem zdrowotnym na stronie internetowej twojego ubezpieczyciela zdrowotnego. Możesz również skontaktować się telefonicznie ze swoim ubezpieczycielem zdrowotnym.

Najlepiej, aby pierwsza wizyta u położnej (lub lekarza rodzinnego wykonującego położnictwo) odbyła się przed 9 tygodniem ciąży. Da ci to czas na zastanowienie się, czy chcesz, aby twoje nienarodzone dziecko zostało zbadane pod kątem ewentualnych wad wrodzonych. Omówisz to z położną podczas pierwszej wizyty. Podczas pierwszej wizyty położna między innymi zmierzy twoje ciśnienie krwi i przeprowadzi wywiad na temat twojego zdrowia, zaburzeń genetycznych w rodzinie czy twoich warunków życia. Otrzymasz również Zwangerschapsverklaring czyli oświadczenie o ciąży z datą porodu.

Jeśli zostanie ustalone, że jesteś w ciąży mnogiej, otrzymasz skierowanie do ginekologa, który będzie nadzorował twoją ciążę i poród. W przypadku ciąży mnogiej będziesz musiała chodzić częściej na wizyty niż przy 1 dziecku.

W pierwszych tygodniach ciąży w Holandii możesz wykonać badanie krwi. Najlepiej, jeśli zostanie ono wykonane przed 13. tygodniem ciąży. Badanie krwi jest nieobowiązkowe, a pierwsze badanie jest bezpłatne. Zostaną sprawdzone między innymi:

  • twoja grupa krwi;
  • twój czynnik Rh krwi;
  • obecność chorób zakaźnych, takich jak wirusowe zapalenie wątroby typu B, kiła czy HIV.

Wyprawka zawiera produkty, których potrzebujesz podczas porodu i pierwszych kilku dni po porodzie. Na przykład ochraniacz na materac, bandaż ciążowy czy zacisk do pępowiny. To jakie produkty powinny znaleźć się w wyprawce, zależy od tego, czy będziesz rodzić w domu czy w szpitalu. O listę produktów poproś swoją położną. Wszystko możesz kupić samodzielnie lub jeśli posiadasz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne możesz też poprosić swojego ubezpieczyciela o kraampakket. Najlepiej zrobić to najpóźniej w 30. tygodniu ciąży. Wtedy będziesz mieć produkty w domu na długo przed porodem.

Wyprawka nie jest objęta ubezpieczeniem podstawowym. Możesz zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, aby otrzymać od ubezpieczyciela wyprawkę. Za wyprawkę możesz zapłacić wkład własny. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej swojego ubezpieczyciela.

Każda kobieta w ciąży w Holandii ma prawo do opieki poporodowej. Opiekunka poporodowa pomoże ci w opiece nad tobą i twoim dzieckiem w ciągu pierwszych godzin lub dni po porodzie. Nie ma znaczenia, czy rodzisz w domu, w szpitalu czy w centrum porodowym. Opiekunka asystuje również położnej lub lekarzowi podczas porodu. Pomoc w trakcie porodu nie jest objęta uzgodnioną przez ciebie liczbą godzin opieki położniczej.

Ilość godzin opieki poporodowej jest zależna od twoich indywidualnych potrzeb i sytuacji oraz jest z góry określona na podstawie krajowych wytycznych. Agencja opieki poporodowej określa liczbę godzin, których potrzebujesz. Punktem wyjścia jest 49 godzin opieki poporodowej, rozłożonej na 10 dni. Minimalna liczba godzin opieki położniczej, do której masz prawo, to 24 godziny, a maksymalna to 80 godzin. Na początku opieki poporodowej opiekunka ustali wspólnie z tobą rozkład godzin.

Opiekunka poporodowa nie tylko dba o zdrowie twoje i dziecka oraz pomoże ci w karmieniu dziecka, ale również pomaga w niektórych drobnych pracach domowych. Posprząta, przebierze pościel, zrobi zakupy lub zaopiekuje się innymi twoimi dziećmi.

O opiekę poporodową możesz poprosić jedną z organizacji zajmujących się opieką poporodową w Holandii (kraamzorgorganisatie). Najlepiej zrobić to już w 13 tygodniu ciąży. Zostaniesz umówiona na rozmowę wstępną, na której ustalicie razem z opiekunką warunki tej opieki.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty opieki poporodowej i porodu w Holandii. Musisz jednak zapłacić tzw. wkład własny. W 2021 roku wkład własny za opiekę w domu wynosi 4,60 euro za godzinę. Za opiekę w szpitalu (bez specjalnych wskazań lekarskich) wkład własny wynosi 18,50 euro za dzień za matkę i 18,50 euro za dzień za dziecko. Jeśli szpital zadeklaruje więcej niż 131 euro dziennie, kwota wkładu własnego będzie wyższa. Jeśli chcesz, aby ubezpieczenie pokryło koszty opieki poporodowej, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (anvullende verzekering).

Jeśli nie masz żadnych problemów związanych z ciążą w Holandii i jesteś pod opieką położnej, możesz wybrać czy chcesz rodzić w domu, w centrum porodowym lub w szpitalu. Poród w domu jest refundowany w Holandii przez podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli jednak chcesz urodzić dziecko w centrum porodowym lub szpitalu bez żadnych wskazań medycznych, będziesz musiała niestety dopłacić za poród z własnej kieszeni. Aby temu zapobiec, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty porodu poza domem.

Gdy jednak zostanie stwierdzone, że musisz być pod opieką ginekologa ze względu na występujące komplikacje podczas ciąży lub porodu, poród ten będzie odbywał się w szpitalu. Jest on wtedy refundowany przez podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli u ciebie lub u twojego partnera w rodzinie występuje choroba dziedziczna, możesz sprawdzić czy twoje dziecko ma zwiększone ryzyku wystąpienia u niego tej choroby. Twój lekarz rodzinny, położna lub specjalista medyczny może skierować cię do ośrodka diagnostyki prenatalnej. Diagnostyka prenatalna jest przeprowadza w ok. 11 tygodniu ciąży.

Podczas ciąży w Holandii możesz przeprowadzić badanie w celu ustalenia, czy twoje nienarodzone dziecko może urodzić się z zespołem Downa, Edwardsa lub Pataua. Na pierwszej wizycie położna zapyta cię czy chcesz zrobić takie badanie. Jest ono nieobowiązkowe. Masz do wyboru jeden z dwóch testów: test NIPT albo test zintegrowany. Test jest odpłatny. Pełny zwrot kosztów testu otrzymasz tylko wtedy, gdy istnieje uzasadniony powód takiego badania. Więcej informacji oraz broszurę w języku polskim znajdziesz na stronie pns.nl.

Twoja położna wykona pierwsze USG między 8 a 12 tygodniem ciąży. USG może wykonać również lekarz rodzinny, który zapewnia opiekę położniczą lub ginekolog. Położna może też skierować cię na USG do centrum USG, na przykład w ośrodku zdrowia lub szpitalu. Pierwsze USG jest refundowane.

Na podstawie tego USG położna może ustalić:

– ile tygodni jesteś w ciąży;
– czy serce twojego dziecka bije;
– czy twoja macica ma nieprawidłowości;
– w jakiej ciąży jesteś: pojedynczej czy mnogiej;
– termin porodu.

Dzięki temu USG możesz sprawdzić czy twoje dziecko posiada wady fizyczne, takie jak: rozszczep kręgosłupa, rozszczep czaszki, wodogłowie, wady serca, przepuklina przeponowa, przepuklina jamy brzusznej, wady nerek albo wady kostne. Badanie to jest bezpłatne. Więcej informacji oraz broszurę w języku polskim znajdziesz na stronie pns.nl.

Od 22 tygodnia ciąży możesz zaszczepić się przeciwko krztuścowi. W ten sposób ty i twoje dziecko już od urodzenia będziecie odporni na tę chorobę. Dodatkowo szczepionka ta chroni też przed dwiema innymi chorobami: tężcem i błonicą. Na bezpłatne szczepienie możesz umówić się w poradni konsultacyjnej matki i dziecka (consultatiebureau). Więcej informacji oraz broszurę w języku polskim znajdziesz na stronie rijksvaccinatieprogramma.nl.

Po porodzie należy zgłosić urodzenie dziecka w gminie w Holandii, w której ono się urodziło. Więcej informacji >>

Ciążą i poród w Holandii co robić krok po kroku wiąże się również z ważnymi sprawami administracyjnymi. Poprzez uznanie ojcostwa dziecka ojciec dziecka staje się jego prawnym rodzicem. Daje mu to szereg praw i obowiązków, takich jak np. obowiązek alimentacyjny. To, czy twój partner musi uznać dziecko, aby być jego prawnym opiekunem, zależy od waszej sytuacji życiowej.

Uznania ojcostwa można dokonać już przed porodem w każdej gminie w Holandii lub w trakcie rejestracji narodzin dziecka w gminie, w której się ono urodziło. Więcej informacji >>

Możesz wybrać swoje nazwisko lub nazwisko swojego partnera (ojca lub matki ) dla swojego pierwszego dziecka. Wybrane nazwisko dla pierwszego dziecka będą miały też wasze kolejne dzieci. Aby wybrać nazwisko dla dziecka, udajcie się razem do urzędu stanu cywilnego (gminy). Musicie udać się tam obydwoje osobiście. Jeśli ojciec dziecka musi najpierw uznać dziecko, nazwisko dziecka może być wybrane już przy uznaniu ojcostwa. Nazwisko możecie wybrać już przed porodem, a najpóźniej w trakcie zgłoszenia urodzenia dziecka. Więcej informacji >>