Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – Zorgverzekering2023-04-11T10:37:41+01:00

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii – Zorgverzekering

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, czyli Zorgverzekering jest to obowiązkowe ubezpieczenie od kosztów opieki zdrowotnej. Pokrywa ono koszty usług medycznych, takich jak wizyta u lekarza, przejazd karetką pogotowia czy pobyt w szpitalu. Aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, musisz posiadać numer BSN, czyli Burgerservicenummer.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym w Holandii w pytaniach odpowiedziach. Dowiesz się również jakie są rodzaje ubezpieczenia i jak je wykupić. Sprawdzisz  jakie konsekwencje ci grożą, jeśli nie wykupisz takiego ubezpieczenia. Nauczysz się również najważniejszych pojęć z nim związanych.

Co to jest zorgverzekering?2022-05-12T13:54:00+01:00

Zorgverzekering to ubezpieczenie od kosztów leczenia w Holandii, czyli ubezpieczenie zdrowotne. Jest ono obowiązkowe. Jeśli pracujesz lub mieszkasz w Holandii, musisz wykupić ubezpieczenie zdrowotne jak najszybciej, w ciągu 4 miesięcy od przybycia do Holandii. Ubezpieczenie to pokrywa koszty podstawowej opieki zdrowotnej. Są to na przykład: wizyta u lekarza rodzinnego, wizyta w szpitalu czy wykupienie lekarstw w aptece.

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii:

Basisverzekering – obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

Anvullende verzekering – nieobowiązkowe ubezpieczenie dodatkowe.

Czy ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe?2022-05-12T13:49:18+01:00

Wiele obcokrajowców przyjeżdżających do Holandii, zastanawia się, czy ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe.

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering). Jeśli przyjeżdżasz do Holandii, aby tu mieszkać lub pracować, wykup ubezpieczenie zdrowotne jak najszybciej. Zrób to najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od przybycia do Holandii.

Nawet jeśli nie wykupiłeś jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, jesteś ubezpieczony obowiązkowo już od dnia zamieszkania w Holandii i zarejestrowania się w holenderskiej gminie lub gdy zaczniesz pracować dla holenderskiego pracodawcy. Od tego dnia otrzymasz również zwrot kosztów opieki z pakietu podstawowego (Basisverzekering). Dlatego, jeśli wykupisz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne w ciągu 4 miesięcy od przybycia do Holandii, będziesz musiał zapłacić zaległe składki za ten okres.

Gdy zgłosisz się do ubezpieczyciela zdrowotnego po 4 miesiącach, nie będziesz spłacał zaległy składek. Jednak będziesz musiał pokryć wszystkie koszty leczenie sam.

Jeśli zameldujesz się w gminie, a nie wykupiłeś ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymasz list od CAK. Jest to instytucja, która czuwa nad tym, aby wszyscy w Holandii się ubezpieczyli. Jeśli nie wykupisz ubezpieczenia na czas, grozi ci m.in. kara grzywny.

Zastanawiasz się czy ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe jeśli posiadasz ubezpieczenie z innego kraju? Tak, holenderskie ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, nawet jeśli masz już takie ubezpieczenie w swoim kraju pochodzenia. Od tej zasady istnieje parę wyjątków. Możesz na przykład zachować swoje ubezpieczenie z kraju pochodzenia, jeśli pracujesz u zagranicznego pracodawcy lub studiujesz w Holandii.

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia od kosztów leczenia w Holandii:

Basisverzekering – podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe.

Aanvullende verzekering – dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest nieobowiązkowe.

Czy dzieci muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Holandii?2022-05-12T13:50:29+01:00

Dzieci również muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Dziecko należy zgłosić do ubezpieczyciela zdrowotnego w ciągu 4 miesięcy od urodzenia. Za dzieci do 18 roku życia nie płacisz składek za podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Również w przypadku dzieci nie obowiązuje eigen risico. Składkę za dziecko zaczniesz opłacać od pierwszego miesiące po skończeniu przez nie 18 lat.

Jakie są konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii?2023-04-11T08:03:29+01:00

Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii mogą być bardzo kosztowne.

1. Jeśli się nie ubezpieczysz, CAK zarejestruje cię jako osoba nieubezpieczona. Otrzymasz list od CAK z wiadomością o obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Od tego momentu masz 3 miesiące, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub podać przyczynę braku obowiązku ubezpieczenia od kosztów leczenia.

2. Gdy tego nie zrobisz, otrzymasz karę grzywny w kwocie 472,25€ (2023 r.).

3. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od pierwszej kary w dalszym ciągu się nie ubezpieczysz, otrzymasz ponownie karę grzywny w kwocie 472,25€.

4. Karę należy zapłacić w ciągu 6 tygodni od jej otrzymania. Jeśli nie jesteś w stanie jej zapłacić, masz możliwości rozłożenia należności na 3 miesięczne raty.

5. Po dwóch karach pieniężnych CAK sam zgłosi cię do ubezpieczyciela zdrowotnego, u którego cię ubezpieczy na następne 12 miesięcy. Po zawarciu ubezpieczenia przez CAK otrzymasz polisę jak również jej warunki od wybranego ubezpieczyciela. Nie musisz opłacać składki za ubezpieczenie zdrowotne z mocą wsteczną. W okresie, w którym się nie ubezpieczyłeś, sam opłacasz koszty opieki medycznej.

6. CAK będzie przez 12 miesięcy potrącał składkę za ubezpieczenie z twoich dochodów lub zasiłku. Jeśli nie posiadasz stałych dochodów, otrzymasz przelew (acceptgiro) z kwotą do zapłaty od Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

7. Składka jest ustalana rocznie i w roku 2023 wynosi 157,42€ miesięcznie.

8. Przez 12 miesięcy będziesz ubezpieczony u ubezpieczyciela zdrowotnego, u którego zostałeś zarejestrowany. Po tych 12 miesiącach nie możesz od razu wykupić ubezpieczenia zdrowotnego u innego ubezpieczyciela. Jest to możliwe dopiero od 1 stycznia następnego roku. Pierwsze 12 miesięcy składkę płacisz dla CAK, a po tym czasie na konto ubezpieczyciela.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej CAK.

Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii mogą mieć postać opłaty za koszty wykorzystanej opieki zdrowotnej, jak również grzywny.

Co obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (Basisverzekering)?2022-05-12T13:50:39+01:00

To rząd holenderski określa co obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii czyli Basisverzkering. Jest to obowiązkowe podstawowe ubezpieczenie od kosztów leczenia. Do podstawowego pakietu należą między innymi:

 • wizyta u lekarza rodzinnego
 • dentysta dla dzieci do ukończenia 18 roku życia
 • wizyta u specjalisty
 • pobyt w szpitalu
 • przejazd karetką pogotowia
 • większość lekarstw
 • badanie krwi
 • ochrona zdrowia psychicznego
 • niektóre zabiegi fizjoterapeutyczne
 • porada dietetyka
 • opieka okołoporodowa

Więcej informacje o tym, co obejmuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii oraz czy musisz płacić tak zwane eigen risico i eigen bijdrage znajdziesz na stronie rijksoverheid.nl.

Ubezpieczyciel jest prawnie zobowiązany do przyjęcia cię do ubezpieczenia podstawowego, niezależnie od twojego wieku oraz stanu zdrowia. Ubezpieczyciel ma jednak prawo odmówić ci zawarcia dodatkowego ubezpieczenia.

Wszystkie podstawowe polisy ubezpieczeniowe obejmują taką samą opiekę medyczną niezależnie od wybranej firmy ubezpieczeniowej. Istnieją jednak różnice, na które warto zwrócić uwagę wykupując takie ubezpieczenie. Sprawdź między innymi:

Wysokość składki miesięcznej,

Czy możesz wybrać lekarza, do którego chcesz się udać.

Jeśli oprócz podstawowej opieki medycznej potrzebujesz dodatkowych usług, takich jak na przykład dentysta, zastanów się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (Anvullende verzekering).

Więcej informacji: Zorginstituut Nederland.

Jakie są rodzaje podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego?2022-05-12T13:49:10+01:00

W Holandii wyróżnia się następujące rodzaje podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (Basisverzekering):

Naturapolis

Przy tym ubezpieczeniu zdrowotnym możesz wybierać tylko spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z twoim ubezpieczycielem zdrowotnym. Gdy skorzystasz z usługi medycznej, ubezpieczyciel zapłaci za nią bezpośrednio świadczeniodawcy. Jeśli chciałbyś udać się do konkretnego dostawcy opieki zdrowotnej, sprawdź, czy ma on umowę z twoim ubezpieczycielem zdrowotnym. Jeśli nie, to warunki polisy ubezpieczeniowej określają, czy i ile musisz za daną usługę zapłacić. Istnieje również ubezpieczenie naturapolis z jeszcze mniejszym wyborem konkretnych dostawców usług – Budgetpolis.

Restitutiepolis

Wykupując to ubezpieczenie, będziesz mieć możliwość wybrania dostawcy usług medycznych, jakiego chcesz. Twoja usługa medyczna zostanie opłacona przez ubezpieczyciela bez względu na to, czy posiada on umowę z jej dostawcą. Czasami jednak ubezpieczyciel może udowodnić, że ta sama opieka jest znacznie tańsza u wszystkich innych świadczeniodawców. W tej sytuacji będziesz musiał dopłacić za nią określoną kwotę.

Combinatiepolis

Jest to połączenie dwóch powyższych ubezpieczeń w jednym pakiecie. W przypadku niektórych usług możesz wybrać tylko dostawców posiadających umowę z ubezpieczycielem, a w przypadku innych usług otrzymasz zwrot kosztów za usługi u wszystkich dostawców bez konieczności posiadania umowy z twoim ubezpieczycielem.

Co to jest Aanvullende verzekering?2022-05-12T13:49:26+01:00

Anvullende verzekering to dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne od kosztów opieki medycznej niezawartej w pakiecie podstawowym. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe. Dodatkowe ubezpieczenie pokrywa koszty lub część kosztów opieki medycznej takich jak:

 • dodatkowa fizjoterapia,
 • dentysta lub ortodonta,
 • medycyna alternatywna,
 • okulary i soczewki kontaktowe.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne możesz wykupić u innego ubezpieczyciela niż ubezpieczenie podstawowego. Czyli ubezpieczenie podstawowe możesz mieć u jednego ubezpieczyciela, a ubezpieczenie dobrowolne u innego.

Przy ubezpieczeniu dodatkowym nie obowiązuje eigen risico.

Ubezpieczyciel może zastosować okres oczekiwania na dodatkowe ubezpieczenie. Jesteś wtedy już ubezpieczony, ale nie otrzymasz jeszcze zwrotu niektórych kosztów. Na przykład, jeśli chcesz sprawić sobie nową koronkę u dentysty, ubezpieczyciel możesz zastrzec, że aby otrzymać zwrot kosztów, możesz to zrobić dopiero po 6 miesiącach od zawarcia ubezpieczenia.

Co to jest Collectieve zorgverzekering?2023-04-11T08:08:26+01:00

Collectieve zorgverzekering jest to grupowe ubezpieczenie zdrowotne.

Ubezpieczenie podstawowe możesz wykupić samodzielnie lub dołączyć do określonej grupy osób. Na przykład pracodawca, związki zawodowe, organizacje osób starszych lub stowarzyszenia pacjentów zawierają specjalne umowy z ubezpieczycielami zdrowotnymi. Jest to podstawowe ubezpieczenie zdrowotne z usługami medycznymi dopasowanymi do wymagań osób do niej należących. Zapytaj swojego pracodawcę lub organizację, do której należysz o możliwość zawarcia ubezpieczenia grupowego.

Również wiele gmin opłaca grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Takie ubezpieczenie oferowane jest osobom o niskich dochodach. Zajrzyj na stronę internetową Gezondverzekerd.nl, aby zobaczyć, co oferuje twoja gmina.

Co to jest eigen risico?2023-04-11T09:35:51+01:00

Eigen risico w Holandii jest to kwota, jaką musisz sam najpierw zapłacić za usługi medyczne w danym roku, zanim twój ubezpieczyciel zacznie za nie płacić.

Eigen risico dotyczy usług medycznych z podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (Basisverzekering). Czyli nie obowiązuje w przypadku ubezpieczenia dodatkowego.

Eigen risico nie obowiązuje dzieci poniżej 18 roku życia.

Przykładami usług medycznych z eigen risico są m.in.:

 • wykonanie zdjęcia rentgenowskiego
 • wizyta w szpitalu u specjalisty
 • przejazd karetką pogotowia
 • badanie krwi
 • opieka psychiatryczna

Eigen risico nie zapłacisz m.in. w przypadku:

 • wizyty u lekarza pierwszego kontaktu
 • opieki położnej
 • wizyta u dentysty dzieci poniżej 18 roku życia

Wysokość eigen risico ustalana jest rocznie przez rząd holenderski i w 2023 roku wynosi 385 €. To oznacza, że ​​zapłacisz pierwsze 385 € kosztów opieki zdrowotnej objętych tym wkładem własnym.

Jeśli nie spodziewasz się dużych kosztów związanych z opieką zdrowotną w danym roku, możesz dobrowolnie zdecydować się na wyższy wkład własny do kwoty 885 €. Przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej możesz dobrowolnie podwyższyć eigen risico o 100, 200, 300, 400 lub 500 € do maksymalnie 885 €. Wówczas otrzymasz zniżkę od ubezpieczyciela na składkę miesięczną za ubezpieczenie podstawowe.

Abyś mógł opłacić eigen risico, otrzymasz fakturę od ubezpieczyciela. Jeśli nie możesz zapłacić za eigen risico jednorazowo, zapytaj ubezpieczyciela o możliwość zapłaty należności na raty

Co to jest eigen bijdrage?2022-05-12T13:50:48+01:00

Za część usług medycznych należących do pakietu podstawowego musisz sam dopłacić określoną kwotę. Na przykład przy opiece poporodowej lub gdy otrzymasz aparat słuchowy. Jest to eigen bijdrage. Rząd określa, do jakiej opieki odnosi się eigen bijdrage i jaką kwotę należy dopłacić. Więcej informacji znajdziesz na stronie rijksoverheid.nl.

Ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii?2023-04-11T09:39:42+01:00

To ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii zależy od kilku czynników. Sprawdź poniżej, w jaki sposób możesz zmniejszyć wysokość składki miesięcznej.

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w Holandii (Basisverzekering) w 2023 roku kosztuje średnio 138,41 € na osobę za miesiąc.

Dzieci do ukończenia 18 lat nie płacą składki za ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokość składki jest zależna od wybranego ubezpieczyciela i rodzaju polisy (Naturapolis, Restitutiepolis, Combinatiepolis).

Składkę można opłacać miesięcznie lub rocznie. Przy wyborze płatności rocznej możesz otrzymać zniżkę od ubezpieczyciela.

Jeśli nie spodziewasz się dużych kosztów związanych z opieką zdrowotną w danym roku, możesz dobrowolnie zdecydować się na wyższy wkład własny (eigen risico) do kwoty 885 €. Wówczas też otrzymasz zniżkę od ubezpieczyciela na składkę miesięczną za ubezpieczenie podstawowe.

Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na niskie dochody, sprawdź, czy należy ci się dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli zorgtoeslag.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii?2022-05-12T13:48:43+01:00

Chcesz wiedzieć jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii? Aby móc zawrzeć polisę na ubezpieczenie zdrowotne, musisz posiadać numer BSN (Burgerservicenummer). W Niderlandach ubezpieczenie wykupuje się u prywatnych ubezpieczycieli zdrowotnych. Jest ich około 40.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii samodzielnie?

U większości ubezpieczycieli możesz zawrzeć polisę szybko i wygodnie online przez internet. Wystarczy, że wyszukasz słowo „zorgverzekering” w wyszukiwarce internetowej. W wynikach wyszukiwania wyświetlą ci się strony internetowej ubezpieczycieli. Przejrzyj oferty i wybierz najbardziej odpowiednie ubezpieczenie dla siebie i twojej rodziny. Możesz też skorzystać z bardzo popularnych porównywarek ubezpieczeń zdrowotnych (zorverzekering vergelijken). Aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne przez internet, u większości ubezpieczycieli potrzebujesz DigiD. Jeśli nie posiadasz DigiD, skontaktuj się z ubezpieczycielem telefonicznie lub przez email i zapytaj jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez DigiD.

Ubezpieczyciel jest prawnie zobowiązany do przyjęcia cię do ubezpieczenia podstawowego, niezależnie od twojego wieku oraz stanu zdrowia. Ubezpieczyciel ma jednak prawo odmówić ci zawarcia dodatkowego ubezpieczenia.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii przez internet krok po kroku

Proces zwarcia ubezpieczenie zdrowotnego na różnych stronach internetowych ubezpieczycieli jest podobny. Zazwyczaj musisz wykonać następujące kroki:

 1. Wpisz swoje dane, takie jak płeć, datę urodzenia czy kod pocztowy.
 2. Wybierz rodzaj podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego (Basisverzekering).
 3. Wybierz kwotę eigen risico.
 4. Jeśli chcesz, możesz wybrać dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (Anvullende Verzekering) – jest to opcja nieobowiązkowa.
 5. Możesz też dołączyć do ubezpieczenia grupowego (Collectieve Verzekering) swojego pracodawcy czy wybranej organizacji lub związku, do których należysz.
 6. Jeśli posiadasz partnera lub dzieci możesz dodać te osoby do swojego ubezpieczenia przez „iemand toevoegen”. Te osoby będą posiadały ten sam pakiet ubezpieczenia podstawowego co ty. Tutaj możesz ewentualnie wybrać wysokość eigen risico dla partnera i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne.
 7. Uzupełnij dane osobowe wszystkich ubezpieczonych osób.
 8. Uzupełnij dane do kontaktu, sposób zapłaty za ubezpieczenie, numer rachunku bankowego.
 9. Wyślij

Po pozytywnym rozpatrzeniu twojego wniosku o zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego na adres email lub pocztą otrzymasz polisę ubezpieczeniową z warunkami ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii grupowo?

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne możesz wykupić przez internet dołączając do wybranej grupy zawierając polisę online. Poza tym ubezpieczenie grupowe możesz zawrzeć za pośrednictwem:

 • pracodawcy,
 • związku lub stowarzyszenia, do którego należysz,
 • gminy, jeśli posiadasz niskie dochody.

Jeśli przyjeżdżasz do Holandii do pracy za pośrednictwem biura pośrednictwa pracy, biuro to wykupuje zazwyczaj dla ciebie grupowe ubezpieczenie zdrowotne. Nie zawsze jednak tak jest. Zapytaj się więc w swoim biurze o ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli biuro zawarło za ciebie takie ubezpieczenia, poproś o polisę ubezpieczeniową i kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zmienić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii?2022-05-12T13:48:35+01:00

Posiadasz już polisę i chciałbyś wiedzieć jak zmienić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii? Warto sprawdzić warunki ubezpieczeń zdrowotnych co roku. Dzięki corocznej zmianie ubezpieczenia możesz zaoszczędzić na składce zdrowotnej.

Polisa ubezpieczeniowa jest ważna od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku poza pewnymi wyjątkami, jak na przykład przyjazd i rozpoczęcie pracy w Holandii w ciągu roku.

Ubezpieczenie zdrowotne możesz zmienić raz w roku, na końcu starego lub na początku nowego roku.

Ubezpieczyciele zdrowotni do połowy listopada muszą podać wysokość składek i inne warunki ubezpieczenia na przyszły rok. Od tego momentu możesz zmienić swoje ubezpieczenie zdrowotne u swojego ubezpieczyciela lub wykupić polisę u innego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie zdrowotne możesz zmienić na 2 sposoby:

 • zmień ubezpieczenie u swojego ubezpieczyciela lub wykup ubezpieczenie u innego ubezpieczyciela do 31 grudnia starego roku. Nie musisz wtedy rozwiązywać umowy ze swoim starym ubezpieczycielem, gdyż nowy ubezpieczyciel zrobi to za ciebie lub
 • do 31 grudnia starego roku powiadom swojego aktualnego ubezpieczyciela o chęci rozwiązania umowy, a następnie do 31 stycznia wykup ubezpieczenie zdrowotne u nowego ubezpieczyciela.
Jak zmienić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii w ciągu roku?

W niektórych sytuacjach możesz zmienić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii w ciągu roku. Są to:

 • zmiana pracy – jeśli jesteś ubezpieczony grupowy u starego pracodawcy, a nowy pracodawca oferuje również ubezpiecznie grupowe,
 • kończysz 18 lat – od tego momentu możesz ubezpieczyć się samodzielnie i wybrać własne ubezpieczenie zdrowotne,
 • rozwód – możesz zawrzeć nowe ubezpieczenie zdrowotne, aby nie być ubezpieczonym razem ze starym partnerem,
 • służba wojskowa – jeśli wstąpisz do wojska, będziesz ubezpieczony przez Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) (Fundacja na rzecz Ubezpieczenia Zdrowotnego w Siłach Zbrojnych),
 • niekorzystne dla ciebie zmiany warunków ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w ciągu roku.

Po ogłoszeniu przez ubezpieczycieli nowych warunków ubezpieczenia warto sprawdzić swoje ubezpieczenie. Być może wysokość twojej składki zdrowotnej się zmieni lub otrzymasz dostęp do mniejszej ilości usługodawców. Wiele Holendrów zmienia swoje ubezpieczenie corocznie. Dzięki temu być może zaoszczędzisz kilkadziesiąt Euro na składce zdrowotnej.

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez meldunku – czy jest możliwe?2022-06-09T12:00:54+01:00

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez meldunku jest możliwe. Musisz jednak udowodnić, że przebywasz w Holandii. Możesz to zrobić poprzez przekazanie do ubezpieczyciela jednego z następujących dokumentów:

 • dowód osiąganych dochodów w Holandii, np. ostatni odcinek wypłaty (loonstrook);
 • dowód na dokonywane transakcje w Holandii, np. paragony, wyciąg z banku;
 • zaświadczenie z UWV, SVB lub gminy;
 • numer BSN lub paszport.
Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez meldunku a adres pocztowy (do korespondencji)

Jeśli wyślesz do ubezpieczyciela któryś z powyższych dokumentów, powinien on Cię zaakceptować. Jednak u wielu ubezpieczycieli, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez meldunku, należy nie tylko udowodnić fakt zamieszkiwania w Holandii, ale także posiadać miejsce zamieszkania lub oficjalny adres pocztowy. Ubezpieczyciel chce bowiem mieć możliwość wysyłania korespondencji na podany adres pocztowy. Ty zaś musisz być w stanie odpowiadać na korespondencję ubezpieczyciela. Dotyczy to również ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczycieli internetowych.

Jeśli nie jesteś zameldowany, możesz podać swoje miejsce zamieszkania lub adres innej osoby jako adres pocztowy. Możesz załatwić go za pośrednictwem znajomych, przyjaciół lub rodziny. Taki adres pocztowy musi być jednak zarejestrowany w Podstawowym Rejestrze Osób (BRP), czyli musisz go podać w danej gminie. Ważne jest jednak, aby  dana osoba wyraziła na to zgodę. Jeśli nie znasz nikogo w swoim otoczeniu, kto mógłby podać Ci adres pocztowy, możesz również złożyć wniosek o jego przyznanie w urzędzie gminy lub w organizacji pomocowej. Złożenie wniosku o przyznanie adresu pocztowego nic nie kosztuje. Jednak w niektórych gminach łatwiej jest to zorganizować niż w innych.

Każda gmina ma swoje własne zasady dotyczące wydawania adresu pocztowego. Zawsze należy skontaktować się z gminą, aby poznać obowiązujące przepisy. Ważnymi warunkami są:
– Osoba ubiegająca się o adres pocztowy musi posiadać ważny dokument tożsamości;
– Dostawca adresu pocztowego musi wyrazić na to pisemną zgodę. Może to być urząd gminy, ale także członek rodziny, przyjaciel lub znajomy. Mogą oni skorzystać z formularza oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na udostępnienie swojego adresu.
W przypadku złożenia nieprawidłowej deklaracji lub jej braku możesz otrzymać grzywnę w wysokości do 325 euro.

Posiadając oficjalny adres pocztowy, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne w Holandii bez meldunku, a także starać się o dofinansowanie zdrowotnego (zorgtoeslag).

Zródło: Zorginstituut Nederland, Rijksoverheid

Przejdź do góry