Renta rodzinna w Holandii2023-04-07T11:15:56+01:00

Renta rodzinna w Holandii

Renta rodzinna w Holandii wypłacana jest przez Sociale Verzekeringsbank (SVB). Jeśli ktoś umiera, często ma to konsekwencje finansowe dla partnera i dzieci. Rząd niderlandzki chce, aby najbliżsi krewni byli pewni podstawowego dochodu. Dlatego mogą oni ubiegać się o świadczenia na podstawie Powszechnej ustawy o ubezpieczeniach dla osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela (Algemene nabestaandenwet (Anw)).

Istnieją dwa rodzaje renty rodzinnej:

  • Anw-uitkering – renta rodzinna Anw dla partnera lub ex-partnera zmarłej osoby
  • Wezenuitkering – renta rodzinna w Holandii dla sierot – dla dziecka, które straciło obydwoje rodziców.

O świadczenie może się starać: zarówno partner, jak i były partner oraz dziecko zmarłej osoby, która w chwili śmierci była ubezpieczona na mocy holenderskiej ustawy Anw.

Wysokość renty zależna jest między innymi od twoich dochodów, jak również sytuacji mieszkalnej. Kwota ta jest zmieniana co 6 miesięcy.

Wniosek o rentę możesz złożyć przez internet za pomocą DigiD lub w formie papierowego formularza.

W trakcie pobierania renty rodzinnej należy zgłaszać zmiany, mające wpływ na wysokość świadczenia. Jeśli mieszkasz w Holandii, należy to zrobić w ciągu 4 tygodni od zaistniałej zmiany. Gdy mieszkasz w innym kraju, masz na to 6 tygodni. Za niezgłoszenie zmian w podanym terminie grożą kary finansowe, jak również możliwość zwrotu otrzymanej renty.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat renty rodzinnej w Holandii w pytaniach i odpowiedziach.

Kto może otrzymać rentę rodzinną w Holandii?2023-03-14T12:32:38+01:00

Poniżej dowiesz się, kto może otrzymać rentę rodzinną w Holandii i jakie warunki dana osoba musi spełnić, aby mieć do niej prawo.

Jako wdowa lub wdowiec z dziećmi do 18 roku życia możesz mieć prawo do renty rodzinnej. Lub jeśli jesteś niezdolny do pracy i straciłeś partnera. Dzieci mają prawo do renty rodzinnej w przypadku śmierci obojga rodziców. Obowiązują jednak dodatkowe warunki.

Zmarł twój partner

Otrzymasz rentę rodziną (Anw-uitkering), jeśli w dniu śmierci partnera:

Opiekujesz się dzieckiem poniżej 18 roku życia, które z tobą mieszka, lub

Jesteś niezdolny/a do pracy minimalnie w 45%

tylko wtedy, gdy:

Twój partner był ubezpieczony na mocy holenderskiej ustawy Anw. Z reguły każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, jest ubezpieczony na mocy ustawy Anw. Są jednak wyjątki. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie SVB również w języku polskim: https://www.svb.nl/pl/anw/co-to-jest-renta-rodzinna-anw/ubezpieczenie-na-mocy-ustawy-anw

nie osiągnąłeś jeszcze ustawowego wieku emerytalnego AOW.

Zmarł twój były partner

Aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym byłym partnerze, należy spełniać takie same warunki jak przy śmierci partnera oraz dodatkowo:

W dniu rozwodu oraz w chwili śmierci byłego partnera były spełnione warunki do otrzymania renty Anw, oraz

Twój były partner był zobowiązany do płacenia alimentów na Ciebie w dniu swego zgonu. Nie ma znaczenia, czy faktycznie otrzymałeś te alimenty.

To, kto może otrzymać rentę rodzinną Anw w Holandii, zależy nie tylko od powyższych warunków. Pod uwagę brane są także między innymi dochody osoby starającej się o zasiłek, jak również jej sytuacja mieszkalna.

Osoby mieszkające lub pracujące poza Holandią muszą spełnić dodatkowe warunki. Znajdziesz je w języku polskim na stronie SVB.

Oboje rodzice dziecka zmarli

Dziecko staje się sierotą, jeśli oboje rodzice dziecka zmarli. Sierota otrzyma rentę dla sierot (wezenuitkering) tylko wtedy, gdy rodzic, który zmarł jako ostatni, był ubezpieczony na podstawie Anw. Rodzic był zwykle ubezpieczony, jeśli mieszkał lub pracował w Holandii.

Dziecko do 16 roku życia nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. Zmieni się to, gdy sierota skończy 16 lat. Renta dla sieroty kończy się zawsze, gdy dziecko osiągnie wiek 21 lat.

Dodatkowe warunki dla dzieci w wieku od 16 do 21 lat znajdziesz na stronie internetowej SVB w języku polskim: https://www.svb.nl/pl/anw/kiedy-przysluguje-ci-prawo-do-renty-rodzinnej-anw/dziecko-zostalo-sierota.

Jak ubiegać się o rentę rodzinną w Holandii?2023-03-14T14:04:00+01:00

Poniżej znajdziesz informacje na temat, jak ubiegać się o rentę rodzinną Anw lub rentę rodzinną dla sierot w Holandii.

Jeśli twój współmałżonek lub zarejestrowany partner zmarł w Holandii, w ciągu 2 tygodni otrzymasz od SVB list z informacją o rencie rodzinnej. To pismo zawiera formularz, z którego można skorzystać, aby ubiegać się o rentę Anw.

Jak ubiegać się o rentę rodzinną Anw w Holandii – Nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) przez internet?

1. Najpierw sprawdź, czy należy ci się renta rodzinna. Odpowiedz na kilka pytań na stronie SVB i dowiedz się, czy możesz otrzymać świadczenie.

2. Jeśli okaże się, że renta ci się należy, przygotuj następujące dokumenty przed złożeniem wniosku:

Informacje o dochodach, jeśli je posiadasz;

Numer rachunku bankowego;

Jeśli twój zmarły partner mieszkał lub pracował poza Holandią, przygotuj informacje dotyczące jego pobytu i pracy w tym okresie;

Czasami musisz dołączyć kilka dokumentów. Jeśli nie masz teraz pod ręką tych dokumentów, możesz je przesłać drogą cyfrową lub wysłać pocztą później. Dołączone pliki razem nie mogą przekraczać 8 MB.

3. Zaloguj się w serwisie Moje SVB za pomocą DigiD i złóż wniosek o rentę Anw online.

4. Nie możesz złożyć wniosku online? Skontaktuj się z SVB, a zostanie ci wysłany papierowy formularz zgłoszeniowy. Jeśli twój współmałżonek lub zarejestrowany partner zmarł w Holandii, w ciągu 2 tygodni otrzymasz od SVB list z informacją o rencie rodzinnej. To pismo zawiera formularz, z którego można skorzystać, aby ubiegać się o rentę Anw.

Jak ubiegać się rentę rodzinną dla sierot (wezenuitkering)?

Nie ma możliwości ubiegania się o rentę dla sierot przez Internet. Skontaktuj się z Sociale Verzekeringsbank, aby otrzymać formularz papierowy. Jeśli sierota ma mniej niż 18 lat, wniosek może złożyć opiekun dziecka. Sierota w wieku 18 lat lub starsza może wnioskować o rentę rodzinną samodzielnie.

Jak ubiegać się rentę rodzinną w Holandii mieszkając w Polsce?

Mieszkając w Polsce, wniosek o rentę rodzinną z Holandii możesz złożyć w instytucji do spraw ubezpieczeń społecznych:

W kraju zamieszkania, czyli w tym wypadku w Polsce. Wniosek o przyznanie renty rodzinnej z zagranicy możesz złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie ZUS.

W kraju, w którym Twój partner był po raz ostatni ubezpieczony.

Jednak SVB radzi, aby zrobić to w kraju swojego miejsca zamieszkania.

Ile wynosi renta rodzinna w Holandii?2023-12-30T13:05:18+01:00

To, ile wynosi renta rodzinna w Holandii, zależy od poniżej wymienionych warunków:

Wysokość renty rodzinnej w Holandii zależy od twojego dochodu. Niektóre dochody są w całości odliczane od renty rodzinnej. Inne zaś liczą się tylko częściowo lub wcale.

Jeśli w trakcie pobierania renty zmieni się twój dochód, będziesz otrzymywać niższą lub wyższą rentę rodzinną albo nie będziesz otrzymywać jej wcale. To, czy musisz zgłosić taką zmianę, zależy od rodzaju dochodu, który się zmienił.

Przy rencie rodzinnej dla sierot nie patrzy się na wysokość dochodów.

Renta rodzinna wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia netto.

Kwoty renty rodzinnej są korygowane co sześć miesięcy. Dodatek wakacyjny naliczany jest miesięcznie oraz wypłacany jest jednorazowo w maju. Poniżej znajdziesz kwoty renty rodzinnej od 1 stycznia 2024 roku wypłacane co miesiąc. Dokładne terminy wypłaty renty rodzinnej znajdziesz w naszym kalendarzu.

Poniższe kwoty są pełnymi kwotami renty rodzinnej. Wysokość twojej renty może być niższa. Dzieje się tak dlatego, że to, ile wynosi renta rodzinna w Holandii zależy między innymi od twoich dochodów i sytuacji domowej. Na przykład w standardzie podziału kosztów do wysokości świadczenia Anw wlicza się liczba współlokatorów. Im więcej dorosłych osób mieszka w twoim domu, tym niższy jest twój zasiłek. Kwota ta może być również niższa, jeśli otrzymujesz już rentę rodzinną z innego kraju. Przykładami innych dochodów są: inne świadczenia (takie jak WIA, WW), dochód z zatrudnienia czy zysk z własnej działalności gospodarczej. Aby dowiedzieć się jak obliczana jest renta rodzinna, odwiedź oficjalną stronę internetową SVB: https://www.svb.nl/pl/anw/renta-rodzinna-anw-a-dochody.

Nabestaandenuitkering – renta rodzinna Anw

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 96,51 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 1 514,42 € 1 514,42
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 278,75 € 558,92
Netto € 1 235,67 € 955,50

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot do 9 lat włącznie

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 30,88 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 498,83 € 498,83
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 183,00
Netto € 498,83 € 315,83

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot w wieku od 10 do 15 lat

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 46,32 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 737,79 € 737,79
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 0,00 € 271,17
Netto € 737,79 € 466,62

 

Wezenuitkering – renta rodzinna dla sierot w wieku od 16 do 20 lat

Dodatek wakacyjny wynosi brutto 61,77 euro miesięcznie.

Z zastosowaniem ulgi podatkowej Bez zastosowania ulgi podatkowej
Brutto € 976,76 € 976,76
Podatek dochodowy i składka na ubezpieczenia społeczne € 80,83 € 361,00
Netto € 895,93 € 615,76

 

Dokładne objaśnienie pojęć, jak również więcej informacji na temat tego, ile wynosi renta rodzinna w Holandii, znajdziesz w języku polskim na stronie internetowej Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/pl/anw/wysokosc-i-terminy-platnosci-renty-rodzinnej-anw/wysokosc-renty-rodzinnej-anw.

Jakie zmiany należy zgłaszać pobierając rentę rodzinną w Holandii?2023-03-14T14:12:44+01:00

To jakie zmiany należy zgłaszać pobierając rentę rodzinną w Holandii, zależy od tego, czy mieszkasz w Holandii, czy poza nią.

Gdy w trakcie pobierania renty rodzinnej twoja sytuacja się zmieni, może się zmienić również jej wysokość. Może się ona zmniejszyć lub zwiększyć. Dlatego należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank o zmianie w ciągu 4 tygodni. Jeżeli mieszkasz poza Holandią, należy zgłosić zmianę w ciągu 6 tygodni. Jeśli tego nie zrobisz lub zgłosisz zmianę za późno, możesz zostać ukarany grzywną lub karę finansową.

Jakie zmiany należy zgłaszać pobierając rentę rodzinną w Holandii? Są to między innymi:

Zmiany w twojej sytuacji osobistej lub twojego dziecka;

Zmiany w Twoich dochodach;

Dochody z działalności gospodarczej lub dochody spoza Holandii;

Dochody z pracy lub zasiłków;

Emigracja z Holandii;

Niezdolność do pracy;

Osadzenie w więzieniu, areszcie lub umieszczenie w więziennym zakładzie psychiatrycznym.

Więcej informacji na temat zmian, jakie należy zgłaszać w trakcie pobierania renty rodzinnej, znajdziesz w języku polskim na oficjalnej stronie Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/pl/anw/prawa-i-obowiazki/zmiany-ktore-nalezy-zglaszac.

Jak zgłaszać zmiany dotyczące renty rodzinnej w Holandii?2023-03-14T14:50:57+01:00

Zgłoś zmianę w ciągu 4 tygodni. Mieszkasz poza Holandią? Wtedy należy to zrobić w ciągu 6 tygodni. Poniżej znajdziesz sposoby na to, jak zgłaszać zmiany dotyczące renty rodzinnej w Holandii.

Możesz szybko i bezpiecznie zgłosić zmianę przez serwis Moje SVB. Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora DigiD. Jeśli nie masz jeszcze DigiD, wystąp o jego nadanie.

Jeśli mieszkasz w Europie, możesz również zalogować się za pomocą oficjalnej metody logowania uznanej w Europie.

Zmiany możesz dokonać również za pomocą formularza. Pobierz i wypełnij formularz, a następnie wyślij do właściwego oddziału SVB. Dokładną instrukcję jak to zrobić i formularz w języku polskim znajdziesz na oficjalnej stronie Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/pl/anw/zalatw-swoje-sprawy-przez-internet/zglaszanie-zmian-za-pomoca-formularza.

Źródło: Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl, Rijksoverheid.nl

Przejdź do góry