Obywatelstwo holenderskie dla Polaków2023-04-07T11:03:47+01:00

Obywatelstwo holenderskie dla Polaków

Będąc już od dłuższego czasu w Holandii, zastanawiasz się pewnie, jak uregulowane jest obywatelstwo holenderskie dla Polaków. Być może też mieszkasz i pracujesz w Niderlandach ładnych parę lat. Masz tutaj swoją rodzinę, jak również znajomych i czujesz się tutaj jak w domu. Jedyne czego ci brakuje, to zostanie obywatelem tego kraju, aby mieć te same prawa, ale i obowiązki co rodowici Holendrzy. Poniżej dowiesz się jak uzyskać obywatelstwo holenderskie dla Polaków nie tylko dla siebie, ale i dla twojego dziecka.

 

Jak zdobyć obywatelstwo holenderskie?2022-06-02T17:42:24+01:00

W Holandii istnieją 3 sposoby na to, jak zdobyć obywatelstwo holenderskie:

 1. Automatycznie – obywatelstwo holenderskie może uzyskać dziecko, którego jedno z rodziców jest Holendrem w chwili urodzenia. Dziecko również uzyska obywatelstwo holenderskie poprzez jego uznanie przez obywatela Holandii, jak i adopcję.
 2. Procedura opcjonalna (optieprocedure) – jeśli należysz do specjalnej grupy określonej w prawie, możesz starać się o holenderskie obywatelstwo poprzez procedurę opcjonalną (opcję) – optieprocedure.
 3. Naturalizacja (naturalisatie) – jeśli nie kwalifikujesz się do procedury opcji, możesz zostać obywatelem holenderskim poprzez naturalizację. Procedura ta trwa zwykle krócej niż 1 rok, a maksymalnie 2 lata.

Wszelkie informacje na temat tego, jak zdobyć obywatelstwo holenderskie znajdziesz na stronie ind.nl. Warunki, jak również cały proces procedury opcji i naturalizacji oraz spis wymaganych dokumentów znajdziesz w broszurze przygotowanej przez ind.nl.

Jak uzyskać obywatelstwo holenderskie dla dziecka?2022-06-09T07:15:23+01:00

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uzyskać obywatelstwo holenderskie dla dziecka w Holandii. Dzieci urodzone w Holandii otrzymują obywatelstwo rodziców. Jeśli więc obydwoje rodzice są Polakami, a dziecko urodziło się w Holandii, otrzyma ono tylko polskie obywatelstwo.

Dziecko otrzyma automatycznie holenderskie obywatelstwo, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

 • w dniu narodzin dziecka matka dziecka miała holenderskie obywatelstwo,
 • w dniu narodzin dziecka matka nie miała holenderskiego obywatelstwa, ale była w związku małżeńskim z ojcem dziecka, posiadającym holenderskie obywatelstwo,
 • w dniu narodzin dziecka matka nie miała holenderskiego obywatelstwa i nie była w związku małżeńskim z ojcem dziecka, posiadającym holenderskie obywatelstwo, lecz ojciec dziecka je uznał,
 • ojciec dziecka ma holenderskie obywatelstwo i po 1 marca 2009 roku uznał dziecko po jego urodzeniu, ale przed ukończeniem przez nie 7. roku życia,
 • dziecko i co najmniej jedno z rodziców mieli stałe miejsce zamieszkania w Holandii. Jak również babcia lub dziadek dziecka w dniu urodzenia matki lub ojca dziecka mieli stałe zamieszkanie w Holandii,
 • rodzic z holenderskim obywatelstwem zaadoptuje dziecko.
Czy dziecko urodzone w Holandii ma obywatelstwo holenderskie?2022-06-02T17:57:01+01:00

W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, czy dziecko urodzone w Holandii ma obywatelstwo holenderskie.

Obywatelstwo matki Obywatelstwo ojca Obywatelstwo dziecka
Polskie Polskie Dziecko otrzyma obywatelstwo polskie.
Polskie Niderlandzkie Dziecko otrzyma automatycznie obywatelstwo polskie po matce. Jeśli rodzice są małżeństwem, dziecko otrzyma również obywatelstwo niderlandzkie. Jeśli nie, ojciec musi najpierw uznać dziecko, aby otrzymało ono obywatelstwo niderlandzkie.
Niderlandzkie Polskie Dziecko otrzyma automatycznie obywatelstwo niderlandzkie po matce. Jeśli rodzice są małżeństwem, dziecko otrzyma również obywatelstwo polskie. Jeśli nie, ojciec musi najpierw uznać dziecko, aby otrzymało ono obywatelstwo polskie.
Niderlandzkie Niderlandzkie Dziecko otrzyma obywatelstwo niderlandzkie.

Co daje obywatelstwo holenderskie?2022-06-02T18:09:03+01:00

Oto, co daje obywatelstwo holenderskie:

 • Nie jesteś już „tylko” obcokrajowcem. Zostaniesz wpisany jako obywatel holenderski do podstawowego rejestru osób w Holandii (BRP);
 • Możesz złożyć wniosek o paszport holenderski;
 • Otrzymasz prawo do głosownia we wszystkich wyborach w Holandii;
 • Możesz pracować w dowolnym urzędzie publicznym. Na przykład jako burmistrz, policjant, żołnierz lub sędzia.
Podwójne obywatelstwo holenderskie i polskie – czy jest możliwe?2022-06-02T18:15:00+01:00

Z reguły w Holandii podwójne obywatelstwo holenderskie i polskie uzyskane przez naturalizacje nie jest możliwe. Rząd holenderski chce ograniczyć liczbę osób o podwójnym obywatelstwie. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze jest jasne, jakie są prawa i obowiązki osób posiadających więcej niż jedno obywatelstwo. Prawa i obowiązki osoby posiadającej inne obywatelstwo mogą być sprzeczne z prawami i obowiązkami osoby posiadającej obywatelstwo holenderskie. Twoje prawa będą wtedy bardziej przejrzyste. Z tego powodu w momencie naturalizacji należy zrzec się swojej pierwotnej narodowości.

Jeśli uzyskałeś podwójne obywatelstwo holenderskie i polskie w drodze procedury opcji, możesz zachować swoje polskie obywatelstwo. Jednak gdy skorzystałeś z procedury opcji, ponieważ mieszkasz w Niderlandach od dnia ukończenia 4 roku życia, musisz również zrzec się polskiego obywatelstwa.

Prawo polskie stanowi, że można zrzec się obywatelstwa polskiego, jeśli nabywa się inne obywatelstwo. W związku z tym zgodnie z prawem holenderskim należy zrzec się obywatelstwa polskiego.

W niektórych przypadkach zgodnie z prawem holenderskim, można zachować polskie obywatelstwo, a ty sam możesz zadecydować o jego zrzeczeniu.

Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa nie jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

 • Jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Holandii. Lub jesteś zarejestrowanym partnerem obywatela Holandii.
 • Posiadasz zezwolenie na pobyt w celu azylu.
 • Urodziłeś się w Królestwie Niderlandów i obecnie mieszkasz w tym Królestwie.
Przejdź do góry