Urlop i zasiłek macierzyński w Holandii2024-01-03T17:43:58+01:00

Urlop macierzyński i zasiłek macierzyński w Holandii

Kobiecie w ciąży, która pracuje lub pobiera zasiłek przysługuje urlop macierzyński oraz zasiłek macierzyński w Holandii.

 • Przed porodem otrzymasz zwangerschapsverlof, czyli urlop macierzyński ciążowy, jak również zwangerschapsuitkering – zasiłek macierzyński ciążowy.
 • Po porodzie zaś przysługuje ci urlop macierzyński porodowy – bevallingsverlof oraz zasiłek macierzyński porodowy – bevallingsuitkering.
 • Zasiłek macierzyński w Holandii wypłacany jest przez UWV i jest to WAZO-uitkering.

Gdy prowadzisz działalność na własny rachunek, zamiast zasiłku macierzyńskiego otrzymasz świadczenie ZEZ, czyli ZEZ uitkering (Zelfstandige en Zwanger).

Poniżej znajdziesz informacje na temat: jak starać się o urlop macierzyński w Holandii, ile on trwa, a także ile wynosi zasiłek macierzyński w Holandii.

Ile trwa urlop macierzyński w Holandii?2024-01-03T16:45:26+01:00

Urlop macierzyński w Holandii trwa conajmniej 16 tygodni. Jako kobieta w ciąży masz prawo do od 4 do 6 tygodni urlopu macierzyńskiego ciążowego i co najmniej 10 tygodni urlopu macierzyńskiego porodowego. Sama możesz decydować, kiedy pójdziesz na urlop macierzyński. Jednak nie później niż na 4 tygodnie przed dniem następującym po wyznaczonym terminie porodu.

Przed porodem przysługuje ci urlop i zasiłek macierzyński ciążowy, który rozpoczyna się od 6 do 4 tygodni przed dniem następującym po wyznaczonym terminie porodu. Te 2 tygodnie, pomiędzy 6 a 4 tygodniem nazywane są okresem elastyczności. Jeśli wykorzystasz mniej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego ciążowego, pozostałość zostanie doliczona do urlopu porodowego.

Po porodzie masz prawo do co najmniej 10 tygodni urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego porodowego. Masz jednak obowiązek skorzystać z co najmniej 6 kolejnych tygodni urlopu zaraz po porodzie. Pozostałą ilość dni możesz rozłożyć w czasie 30 tygodni. Należy omówić to z pracodawcą w ciągu 3 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego porodowego.

Jeśli jesteś w ciąży mnogiej, masz prawo do co najmniej 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego ciążowego ustalasz samodzielnie na 10 do 8 tygodni przed dniem następującym po wyznaczonym terminie porodu. Te 2 tygodnie, pomiędzy 10 a 8 tygodniem nazywane są okresem elastyczności. Po porodzie masz prawo do co najmniej 10 tygodni urlopu macierzyńskiego porodowego. Jeśli zdecydujesz się kontynuować pracę w okresie elastyczności lub urodzisz przed wyznaczonym dniem porodu, niewykorzystane dni urlopu macierzyńskiego ciążowego zostaną doliczone do urlopu macierzyńskiego porodowego. Gdy urodzisz dzieci w późniejszym terminie niż ten wyznaczony, twój urlop macierzyński ciążowy zostanie przedłużony aż do momentu porodu. Tym samym twój urlop macierzyński łącznie będzie trwał dłużej niż 20 tygodni.

Te same zasady dotyczą kobiety prowadzące działalność gospodarczą. W miejsce zasiłku macierzyńskiego otrzymują one Świadczenie ZEZ bezpośrednio od UWV.

Gdy po porodzie Twoje dziecko przebywa dłużej niż 7 dni w szpitalu, twój urlop macierzyński w Holandii może zostać przedłużony (o maksymalnie 10 tygodni). Poinformuj o tym swojego pracodawcę i poproś szpital o zaświadczenie. W tym zaświadczeniu powinna być podana informacja, że twoje dziecko przebywa w szpitalu i jak długo. Powinno ono również zawierać twoją datę urodzenia i numer BSN. Zaświadczenie przekaż pracodawcy, a on następnie prześle je do UWV. Gdy zasiłek macierzyński w Holandii otrzymujesz od UWV bezpośrednio, gdyż przed ciążą nie pracowałaś i otrzymywałaś zasiłek chorobowy lub dla bezrobotnych, prześlij UWV wypełniony formularz ‘Aanvragen verlenging WAZO-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind’ razem z zaświadczeniem ze szpitala. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przesłać formularz ‘Aanvragen verlenging ZEZ-uitkering bij ziekenhuisopname van uw pasgeboren kind’, jak również zaświadczenie ze szpitala.

UWV sprawdzi o ile dni twój urlop może być przedłużony i zawiadomi Ciebie o swojej decyzji.

Ile wynosi zasiłek macierzyński w Holandii?2024-01-03T17:05:55+01:00

Gdy pracujesz, zasiłek macierzyński w Holandii wynosi 100% Twojego dziennego wynagrodzenia. Twoje dzienne wynagrodzenie obliczane jest na podstawie wynagrodzenia, które zarabiałaś w trakcie stosunku pracy, w którym rozpoczął się Twój urlop macierzyński.

Jeśli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub chorobowy z UWV, zasiłek macierzyński wyniesie 100% dziennego wynagrodzenia, obliczanego na podstawie pobieranego zasiłku, przed urlopem macierzyńskim.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, świadczenie ZEZ obliczane jest na podstawie dochodów uzyskanych w ostatnim roku. Należy pamiętać, że świadczenie nigdy nie jest wyższe niż ustawowe minimalne wynagrodzenie brutto. Twoje świadczenie ZEZ obejmuje 8% wynagrodzenia urlopowego. Nie otrzymasz więc osobnej wypłaty w maju.

Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński po wcześniejszym zakończeniu ciąży w Holandii?2024-01-03T17:19:02+01:00

Jeśli poroniłaś lub dokonałeś aborcji w ciągu pierwszych 24 tygodni ciąży i z tego powodu jesteś chora, masz prawo do zasiłku chorobowego (Ziektewet-uitkering). Twój pracodawca złożył wniosek o zasiłek w UWV.

Jeśli twoja ciąża zakończyła się przedwcześnie z powodu przedwczesnego porodu lub dziecko zmarło w trakcie porodu po 24 tygodniach ciąży ale przed urlopem macierzyńskim, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego ciążowego i porodowego. Twój pracodawca złoży wniosek o zasiłek w UWV. Świadczenie to trwa przez 16 tygodni i jest zazwyczaj wypłacane pracodawcy. W tym okresie będzie on nadal wypłacał twoje wynagrodzenie. Po upływie tych 16 tygodni możesz otrzymywać zasiłek chorobowy, jeśli chorujesz w wyniku ciąży lub porodu i w związku z tym jesteś niezdolna do pracy.

Jeśli pobierasz zasiłek z UWV lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, zgłoś wcześniejsze zakończenie ciąży telefonicznie przez UWV Telefoon Werknemers.

Jak starać się o urlop macierzyński i zasiłek macierzyński w Holandii?2024-01-03T17:02:14+01:00

To jak starać się o urlop macierzyński i zasiłek macierzyński w Holandii, zależy od twojej sytuacji.

Jesteś zatrudniona

Jeśli pracujesz i jesteś w ciąży, poinformuj o tym swojego pracodawcę. Zrób to nie później niż 3 tygodnie przed planowaną pójściem na urlop macierzyński. Najlepiej zgłosić to jak najwcześniej. Dzięki temu Ty i Twój pracodawca nadal będziecie mieli czas na uzgodnienie szczegółów Twojej nieobecności.

Twój pracodawca może poprosić cię o zwangerschapsverklaring. Jest to oświadczenie Twojego lekarza rodzinnego, ginekologa lub położnej stwierdzające, że jesteś w ciąży i kiedy przypada termin porodu. Zachowaj to oświadczenie w swojej administracji. W razie kontroli, UWV może o nie poprosić do 1 roku od daty zakończenia zasiłku macierzyńskiego.

Twój pracodawca w twoim imieniu złoży wniosek o zasiłek macierzyński (WAZO-uitkering) w UWV w Holandii. Zrobi to maksymalnie na 4 i minimum 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia Twojego urlopu macierzyńskiego. Możesz uzgodnić z pracodawcą, komu będzie wypłacane świadczenie. Zazwyczaj zasiłek jest wypłacany przez UWV pracodawcy, a ten dalej wypłaca ci pensję. Czasami wygodniej jest, jeśli UWV przekaże świadczenie bezpośrednio Tobie. Na przykład, jeśli Twoje zatrudnienie zakończy się w trakcie Twojego urlopu macierzyńskiego. Wtedy UWV wypłaca zasiłek raz w tygodniu bezpośrednio na Twoje konto.

Pobierasz zasiłek z UWV

Jeśli jesteś w ciąży i pobierasz zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering), zasiłek chorobowy (Ziektewet-uitkering) lub loongerelateerde uitkering (WGA) masz prawo do urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w Holandii. Dotyczy to również następujących sytuacji:

 • Jesteś dobrowolnie ubezpieczona na mocy ustawy o zasiłkach chorobowych;
 • Termin porodu przypada w ciągu 10 tygodni od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku chorobowego;
 • Twoja umowa o pracę tymczasową wygasa, a termin porodu przy pada w ciągu 10 tygodni od zakończenia zatrudnienia;
 • Zostaniesz zwolniona, a termin porodu przy pada w ciągu 10 tygodni od zakończenia zatrudnienia;
 • Zwalniasz się z pracy, a termin porodu przy pada w ciągu 10 tygodni od zakończenia zatrudnienia.

Jeżeli pobierasz zasiłek WAO, Wajong, IVA, dodatek do wynagrodzenia lub świadczenie uzupełniające (WGA), Twoje świadczenie będzie kontynuowane na normalnych zasadach. Nie będziesz wówczas otrzymywać oddzielnego zasiłku macierzyńskiego.

To, jak starać się o urlop i zasiłek macierzyński w Holandii w UWV, zależy od rodzaju świadczenia, które pobierasz:

 • zasiłek dla bezrobotnych:

Wniosek o zasiłek macierzyński możesz złożyć przez Mijn UWV.

 • inne świadczenie:

O wniosek o zasiłek macierzyński w Holandii można ubiegać się wyłącznie telefonicznie (UWV Telefoon Werknemers), od 4 tygodnia przed pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego. W trakcie rozmowy należy poprosić o formularz 'Aanvraag WAZO-uitkering’, w którym należy podać termin porodu i dzień rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Następnie należy go wysłać do UWV. Nie trzeba wysyłać zaświadczenia o ciąży (zwangerschapsverklaring). Należy jednak je zachować w razie kontroli UWV do 1 roku po zakończeniu wypłaty świadczenia.

Prowadzisz własną działalność gospodarczą

O świadczenie ZEZ możesz poprosić przez Mijn UWV w zakładce Zwangerschapsuitkering, poprzez podanie wymaganych informacji. Wniosek złóż nie później niż 2 tygodnie przed urlopem macierzyńskim. Możesz również złożyć wniosek do 1 roku wstecz. Wówczas możesz otrzymać niższe świadczenie.

 

Status wniosku możesz sprawdzić na stronie Mijn UWV. Znajdziesz tam między innymi:

 • datę, kiedy UWV otrzymało wniosek o zasiłek;
 • przewidywany termin, w którym UWV poinformuje Cię, czy otrzymasz zasiłek macierzyński;
 • przewidywaną datę rozpoczęcia świadczenia.

W ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego otrzymasz pismo od UWV z decyzją o przyznaniu świadczenia. Twój pracodawca otrzyma kopię tego dokumentu. Pamiętaj, że od momentu złożenia wniosku o świadczenia z UWV masz szereg obowiązków.

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy w trakcie ciąży w Holandii?2024-01-03T17:13:19+01:00

Gdy zachorujesz w trakcie urlopu macierzyńskiego, poprostu zachowujesz swój zasiłek macierzyński. Nie ma wtedy znaczenia, czy przyczyną Twojej choroby jest ciąża lub poród, czy też nie.

Jeżeli będąc w ciąży zachorujesz przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego, możesz otrzymać zasiłek chorobowy – Ziektewet-uitkering, wypłacany przez UWV. To, czy ci taki zasiłek chorobowy przysługuje w trakcie ciąży w Holandii, zależy od twojej sytuacji.

Jesteś zatrudniona i jesteś chora z powodu ciąży

Jeśli twoja choroba ma związek z ciążą, ważne jest w którym momencie ciąży zachorujesz:

 • Przed okresem od 6 do 4 tygodnia (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodnia) przed dniem następującym po terminie porodu (przed okresem elastyczności)

Zgłoś chorobę spowodowaną ciążą swojemu pracodawcy. Twój pracodawca złożył dla ciebie wniosek o zasiłek chorobowy (Ziektewet-uitkering). Zasiłek otrzymasz od pierwszego dnia choroby. Jest to pierwszy dzień roboczy, w którym jesteś chora. Świadczenie przysługuje do czasu powrotu do zdrowia lub rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego. Gdy zacznie się twój urlop macierzyński w Holandii, będziesz otrzymywać zasiłek macierzyński.

 • W trakcie okresu od 6 do 4 tygodnia (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodnia) przed dniem następującym po terminie porodu (w trakcie okresu elastyczności)

Jeśli jesteś (nadal) chora w okresie od 6 do 4 tygodnia (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodnia) przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności), pracodawca zgłosi twoją chorobę do UWV. Będziesz otrzymywać zasiłek chorobowy wysokości 100% dziennego wynagrodzenia. Liczba dni choroby w okresie elastyczności odliczana jest od okresu urlopu macierzyńskiego po porodzie. Twój urlop macierzyński porodowy prawdopodobnie zakończy się wcześniej niż planowałaś.

Jesteś zatrudniona i jesteś chora z innego powodu niż ciąża

Jeśli twoja choroba nie ma związku z ciążą, ważne jest w którym momencie ciąży zachorujesz:

 • Przed okresem od 6 do 4 tygodni (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodni) przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności)

Obowiązują „normalne” zasady bycia chorym. Zgłoś chorobę swojemu pracodawcy. W czasie choroby będzie on nadal wypłacał Ci wynagrodzenie.

 • W trakcie okresu od 6 do 4 tygodni (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodni) przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności)

Jeśli jesteś (nadal) chora w okresie od 6 do 4 tygodni (ciąża mnoga: od 10 do 8 tygodni) przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności), pracodawca zgłosi twoją chorobę do UWV. Będziesz otrzymywać zasiłek chorobowy wysokości 100% dziennego wynagrodzenia. Liczba dni choroby w okresie elastyczności odliczana jest od okresu urlopu macierzyńskiego po porodzie. Twój urlop macierzyński porodowy w Holandii prawdopodobnie zakończy się wcześniej niż planowałaś.

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i jesteś chora z powodu ciąży:

 • Przed okresem od 6 do 4 tygodni przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności)

Masz prawo do zasiłku chorobowego (Ziektewet-uitkering). Kwota zasiłku wynosi 100% Twojego dziennego wynagrodzenia. Kiedy rozpocznie się Twój urlop macierzyński, otrzymasz zasiłek macierzyński.

 • W trakcie okresu od 6 do 4 tygodni przed dniem następującym po terminie porodu (okres elastyczności)

W trakcie tego okresu będziesz otrzymywać nadal zasiłek dla bezrobotnych. Dni wykorzystane w tym czasie zostaną odliczone od urlopu macierzyńskiego porodowego, przez co może być on krótszy.

Pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i jesteś chora z innego powodu niż ciąża:

Jeśli zachorujesz przed okresem elastyczności, twój zasiłek dla bezrobotnych będzie kontynuowany przez maksymalnie 13 tygodni. Zasiłek dla bezrobotnych kończy się zawsze maksymalnie na 6 tygodni przed dniem następującym po terminie porodu. Gdy w tym czasie jesteś nadal chora i nie nie zaczął się jeszcze twój urlop macierzyński, otrzymasz zasiłek chorobowy do momentu przejścia na urlop macierzyński, w którym będziesz otrzymywać zasiłek macierzyński. Dni, w których byłaś chora w okresie elastyczności, zostaną odebrane z urlopu macierzyńskiego porodowego, przez co może być on krótszy.

Chorobę możesz zgłosić przez Mijn UWV. Zrób to najpóźniej drugiego dnia choroby.

Prowadzisz dzialalność gospodarczą

Gdy zachorujesz z powodu ciąży przed urlopem macierzyńskiem, masz prawo do zasiłku chorobowego tylko wtedy, gdy jesteś dobrowolnie ubezpieczona w UWV.

W przypadku choroby w trakcie urlopu macierzyńskiego twojej świadczenie będzie nadal wypłacane. Nie ma tutaj znaczenia czy choroba miała związek z ciążą lub porodem, czy też nie. Nie musisz zgłaszać choroby w UWV.

Czy pracodawca może mnie zwolnić w trakcie urlopu macierzyńskiego w Holandii?2024-01-03T17:24:46+01:00

Jeśli masz umowę na czas nieokreślony lub umowa nie kończy się w trakcie twojej ciąży, zazwyczaj pracodawca nie może ciebie zwolnić w następujących sytuacjach:

 • jesteś w ciąży,
 • przebywasz na urlopie macierzyńskim,
 • nie minęło jeszcze 6 tygodni od Twojego urlopu macierzyńskiego.

Gdy masz umowę na czas określony i wygasa ona w trakcie urlopu macierzyńskiego, twój pracodawca nie będzie musiał jej przedłużać. Jednak ciąża nie może być powodem, dla którego pracodawca nie przedłuży twojej umowy.

W razie zakończenia zatrudnienia dalej przebywasz na urlopie macierzyńskim, tak jak byś była zatrudniona. Twój zasiłek będzie dalej wypłacany bezpośrednio Tobie, a nie Twojemu pracodawcy.

Czy muszę zgłosić datę porodu w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego w Holandii?2024-05-13T13:19:47+01:00

Po porodzie należy zgłosić urodzenie dziecka w urzędzie gminy, w której się ono urodziło w Holandii. Przez rejestrację dziecka w bazie danych osobowych BRP, ta informacja zostanie przekazana również do UWV. Nie musisz więc informować UWV o porodzie. Należy jednak poinformować o tym fakcie pracodawcę. Pracodawca zgłasza UWV datę porodu w następujących przypadkach:

 • gdy mieszkasz za granicą,
 • gdy urodziłaś dziecko przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego.

W tych samych przypadkach należy powiadomić UWV, jeśli otrzymujesz zasiłek bezpośrednio od UWV lub jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Możesz to zrobić telefonicznie dzwoniąc na UWV Telefoon Werknemers.

Jeśli przebywasz za granicą i tam urodziłaś, musisz wysłać międzynarodowy wypis z aktu urodzenia dziecka z własnym numerem BSN na adres:

UWV Afdeling Ziektewet
Postbus 57015
1040 CT Amsterdam
Nederland

 

Przejdź do góry