Basisregistratie Personen BRP w Holandii – Podstawowy rejestr osób2023-03-27T15:31:34+01:00

Basisregistratie Personen BRP w Holandii – Podstawowy rejestr osób

Jeśli mieszkasz lub pracujesz w Holandii, twoje dane personalne znajdą się w podstawowym rejestrze osób, czyli Basisregistratie Personen – BRP. Poniżej dowiesz się, co to dokładnie jest, jakie dane są przechowywane oraz jak zarejestrować się w BRP.

Co to jest rejestr BRP (Basisregistratie Personen)?2023-03-27T15:32:00+01:00

Rząd niderlandzki przechowuje różnorodne dane dotyczące osób. Administracja ta nazywa się Basisregistratie Personen (Podstawowy rejestr osób), czyli BRP. Każda gmina w Niderlandach prowadzi ewidencję swoich mieszkańców we własnej administracji. Wszystkie 355 gmin tworzą razem jedną dużą bazę: BRP.

Z danych tych korzysta wiele organizacji w tym organy podatkowe, UWV, fundusze emerytalne i wiele innych. Jeśli dane ulegną zmianie w BRP, są one automatycznie przekazywane organizacjom, które je potrzebują. Aby zapewnić aktualność i dokładność tych danych, mieszkańcy Niderlandów powinni zgłaszać do gminy zmiany swojej sytuacji osobistej (np. przeprowadzka).

Kogo dane znajdują się w BRP?2023-03-27T15:32:12+01:00

W BRP znajdują się dane rezydentów i nierezydentów Niderlandów.

Rezydenci (Ingezetenen): mieszkańcy zameldowani w Holandii

Nierezydenci (Niet-ingezetenen): osoby, które opuściły Holandię lub mieszkają krócej niż 4 miesiące w Holandii i nie są zameldowane

Jeśli wyjedziesz z Holandii, to twoje dane zostaną w bazie BRP, tylko nie będą uaktualniane.

Jakie dane są przechowywane w BRP oraz jak i kiedy mogę zarejestrować się w BRP?2023-03-27T15:32:25+01:00

To, jakie dane przechowywane są w BRP, zależy od tego, czy jesteś rezydentem czy nierezydentem Niderlandów.

Jeśli będziesz mieszkać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, musisz zarejestrować się jako rezydent w BRP. Możesz to zrobić poprzez zameldowanie się w gminie, w której mieszkasz. W BRP przechowywane są następujące dane rezydentów:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • miejsce i kraj urodzenia
 • numer BSN
 • dane o rodzicach
 • narodowość
 • dane małżonka lub zarejestrowanego partnera
 • dane o śmierci
 • miejsce zamieszkania
 • dzieci
 • rodzaj zezwolenia na pobyt
 • opieka i kuratela
 • dokumenty podróży (paszport lub dowód osobisty)
 • prawo wyborcze

Jeśli nie jest zameldowany w gminie i mieszkach w Holandii krócej niż 4 miesiące, możesz zarejestrować się jako niet-ingezetenen (nierezydent) w bazie BRP dla nierezydentów zwaną RNI (de registratie van niet-ingezetenen). Następujące dane wtedy zostaną zapisane w bazie:

 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo
 • miejsce zamieszkania poza granicą Niderlandów
 • tytuł pobytu
 • burgerservicenummer (BSN)
 • numer administracyjny
Jak sprawdzić swoje dane w BRP?2023-03-27T15:32:42+01:00

Poniżej znajdziesz sposoby na to, jak sprawdzić swoje dane lub dane twoich dzieci w rejestrze BRP.

Ważne jest, aby twoje dane w BRP były aktualne. Mają one wpływ między innymi na wysokość zasiłków, które otrzymujesz lub podatków, które płacisz.

Na stronie MijnOverheid.nl w zakładce „Persoonlijke gegevens” możesz dowiedzieć się, w jaki sposób ty lub twoje dzieci zostaliście zarejestrowani w Podstawowym rejestrze osób (BRP). Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się za pomocą DigiD. Jeśli nie masz jeszcze DigiD, sprawdź jak je uzyskać.

Możesz również zapytać w swoim urzędzie gminy, jakie dane zostały zarejestrowane. Wgląd w dane jest bezpłatny. Jeśli chcesz otrzymać kopię swoich danych osobowych, gmina może pobrać za to opłatę.

W przypadku, gdy twoje dane nie są poprawne, możesz wystąpić do gminy o ich aktualizację. Weź ze sobą odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość tych danych.

Przejdź do góry