Następujące osoby mogą zgłosić urodzenie dziecka w gminie w Holandii:

matka, ojciec lub druga matka dziecka,

osoba, która była obecna przy porodzie (znajoma, dziadek lub babcia, położna itd.),

właściciel mieszkania lub domu, w którym dziecko się urodziło,

kierownik szpitala lub przychodni, w którym dziecko się urodziło lub upoważniony do tego pracownik,

jeżeli nie ma nikogo, kto może zgłosić dziecko, burmistrz gminy. Burmistrz wyznacza do tego urzędnika.