Poniżej dowiesz się, kto może otrzymać rentę rodzinną w Holandii i jakie warunki dana osoba musi spełnić, aby mieć do niej prawo.

Jako wdowa lub wdowiec z dziećmi do 18 roku życia możesz mieć prawo do renty rodzinnej. Lub jeśli jesteś niezdolny do pracy i straciłeś partnera. Dzieci mają prawo do renty rodzinnej w przypadku śmierci obojga rodziców. Obowiązują jednak dodatkowe warunki.

Zmarł twój partner

Otrzymasz rentę rodziną (Anw-uitkering), jeśli w dniu śmierci partnera:

Opiekujesz się dzieckiem poniżej 18 roku życia, które z tobą mieszka, lub

Jesteś niezdolny/a do pracy minimalnie w 45%

tylko wtedy, gdy:

Twój partner był ubezpieczony na mocy holenderskiej ustawy Anw. Z reguły każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii, jest ubezpieczony na mocy ustawy Anw. Są jednak wyjątki. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie SVB również w języku polskim: https://www.svb.nl/pl/anw/co-to-jest-renta-rodzinna-anw/ubezpieczenie-na-mocy-ustawy-anw

nie osiągnąłeś jeszcze ustawowego wieku emerytalnego AOW.

Zmarł twój były partner

Aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym byłym partnerze, należy spełniać takie same warunki jak przy śmierci partnera oraz dodatkowo:

W dniu rozwodu oraz w chwili śmierci byłego partnera były spełnione warunki do otrzymania renty Anw, oraz

Twój były partner był zobowiązany do płacenia alimentów na Ciebie w dniu swego zgonu. Nie ma znaczenia, czy faktycznie otrzymałeś te alimenty.

To, kto może otrzymać rentę rodzinną Anw w Holandii, zależy nie tylko od powyższych warunków. Pod uwagę brane są także między innymi dochody osoby starającej się o zasiłek, jak również jej sytuacja mieszkalna.

Osoby mieszkające lub pracujące poza Holandią muszą spełnić dodatkowe warunki. Znajdziesz je w języku polskim na stronie SVB.

Oboje rodzice dziecka zmarli

Dziecko staje się sierotą, jeśli oboje rodzice dziecka zmarli. Sierota otrzyma rentę dla sierot (wezenuitkering) tylko wtedy, gdy rodzic, który zmarł jako ostatni, był ubezpieczony na podstawie Anw. Rodzic był zwykle ubezpieczony, jeśli mieszkał lub pracował w Holandii.

Dziecko do 16 roku życia nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków. Zmieni się to, gdy sierota skończy 16 lat. Renta dla sieroty kończy się zawsze, gdy dziecko osiągnie wiek 21 lat.

Dodatkowe warunki dla dzieci w wieku od 16 do 21 lat znajdziesz na stronie internetowej SVB w języku polskim: https://www.svb.nl/pl/anw/kiedy-przysluguje-ci-prawo-do-renty-rodzinnej-anw/dziecko-zostalo-sierota.