Umowa o pracę na czas określony w Holandii automatycznie zamienia się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli pracownik otrzymał więcej niż 3 kolejne umowy o pracę na czas określony. Również jeśli pracownik miał kilka umów na czas określony ze swoim pracodawcą przez okres dłuższy niż 3 lata. Twój układ zbiorowy pracy może zawierać inne zasady dotyczące umów na czas określony. Przykładowo, pracownik może otrzymać maksymalnie 6 kolejnych umów na czas określony. Lub umowa na czas nieokreślony będzie możliwa po maksymalnie 4 latach.

Umowa o pracę w Holandii na czas nieokreślony po 3 kolejnych umowach na czas określony

Pracownik automatycznie otrzymuje umowę na czas nieokreślony, jeśli:

  • Miał więcej niż 3 umowy na czas określony u tego samego pracodawcy, lub;
  • Posiadał ponad 3 umowy o pracę na czas określony na ten sam rodzaj pracy u kolejnych pracodawców. (Przykładowo, jeśli pracownik najpierw pracuje za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, a następnie zostaje zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę.) oraz;
  • Przerwa pomiędzy umowami wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku tymczasowej pracy cyklicznej (nie ograniczającej się do pracy sezonowej), którą można wykonywać przez maksymalnie 9 miesięcy w roku, odstęp między umowami może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Należy to uwzględnić w układzie zbiorowym pracy oraz;
  • Układ zbiorowy pracy (CAO) nie przewiduje innych warunków. Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo. Na przykład, jeśli pracujesz za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, możesz otrzymać maksymalnie 6 umów na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony po 3 latach umów na czas określony

Pracownik automatycznie otrzymuje umowę o pracę na czas nieokreślony w Holandii, jeśli:

  • Posiadał kilka umów na czas określony u tego samego pracodawcy na okres dłuższy niż 3 lata. Lub na ten sam rodzaj pracy u kolejnych pracodawców. (Przykładowo, jeśli pracownik najpierw pracuje jako pracownik tymczasowy za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, a później bezpośrednio u pracodawcy.);
  • Przerwa pomiędzy umowami wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku tymczasowej pracy cyklicznej (nie ograniczającej się do pracy sezonowej), którą można wykonywać przez maksymalnie 9 miesięcy w roku, odstęp między umowami może wynosić maksymalnie 3 miesiące. Należy to uwzględnić w układzie zbiorowym pracy;
  • Układ zbiorowy pracy (CAO) nie przewiduje innych warunków w tym zakresie. Postanowienia zawarte w układzie zbiorowym pracy mają pierwszeństwo.