Ojcostwo dziecka w Holandii można uznać przed jego narodzinami, w momencie zgłoszenia narodzin lub w późniejszym terminie.

Uznanie ojcostwa dziecka w trakcie ciąży

Nazywa się to uznaniem nienarodzonego dziecka (erkenning van de ongeboren vrucht). Dziecko można uznać w każdym urzędzie gminy w Holandii. Jeśli (przyszła) matka nie przyjdzie z tobą do urzędu, musi ona wyrazić pisemną zgodę na uznanie dziecka. Jeśli  twoja partnerka jest w ciąży mnogiej, uznanie dotyczy wszystkich dzieci, z którymi partnerka jest w ciąży w tym czasie.

Uznanie ojcostwa dziecka podczas zgłoszenia narodzin

Możesz uznać swoje dziecko podczas rejestracji jego narodzin w gminie, w której się urodziło. Jeśli matka nie przyjdzie z tobą do urzędu gminy, musi wyrazić pisemną zgodę na uznanie dziecka.

Uznanie ojcostwa dziecka w późniejszym terminie

Można też uznać ojcostwo dziecka w Holandii, gdy jest ono już starsze lub pełnoletnie. Można to zrobić w każdej gminie w Holandii. Od 12 roku życia dziecka potrzebna jest pisemna zgoda dziecka i matki. Po ukończeniu przez nie 16 roku życia potrzebna jest tylko zgoda dziecka.