To jakie zmiany należy zgłaszać pobierając rentę rodzinną w Holandii, zależy od tego, czy mieszkasz w Holandii, czy poza nią.

Gdy w trakcie pobierania renty rodzinnej twoja sytuacja się zmieni, może się zmienić również jej wysokość. Może się ona zmniejszyć lub zwiększyć. Dlatego należy powiadomić Sociale Verzekeringsbank o zmianie w ciągu 4 tygodni. Jeżeli mieszkasz poza Holandią, należy zgłosić zmianę w ciągu 6 tygodni. Jeśli tego nie zrobisz lub zgłosisz zmianę za późno, możesz zostać ukarany grzywną lub karę finansową.

Jakie zmiany należy zgłaszać pobierając rentę rodzinną w Holandii? Są to między innymi:

Zmiany w twojej sytuacji osobistej lub twojego dziecka;

Zmiany w Twoich dochodach;

Dochody z działalności gospodarczej lub dochody spoza Holandii;

Dochody z pracy lub zasiłków;

Emigracja z Holandii;

Niezdolność do pracy;

Osadzenie w więzieniu, areszcie lub umieszczenie w więziennym zakładzie psychiatrycznym.

Więcej informacji na temat zmian, jakie należy zgłaszać w trakcie pobierania renty rodzinnej, znajdziesz w języku polskim na oficjalnej stronie Sociale Verzekeringsbank: https://www.svb.nl/pl/anw/prawa-i-obowiazki/zmiany-ktore-nalezy-zglaszac.