Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie zmiany trzeba zgłaszać pobierając zorgtoeslag.

Jeśli otrzymujesz dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego i coś zmieni się w twojej sytuacji życiowej, może to wpłynąć na jego wysokość. Na przykład, jeśli zmienią się twoje dochody lub zawrzesz małżeństwo. Możesz otrzymać więcej zasiłku, mniej lub też wcale. Takie zmiany należy zgłosić w ciągu 4 tygodni. Niektóre zmiany są automatycznie przekazywane do Belastingdinst (Urząd skarbowy), a niektóre musisz sam zgłosić przez Mijn toeslagen. Jeśli tego nie zrobisz, może okazać się, że otrzymałeś za dużo zasiłku i będziesz musiał go potem zwracać.

Ważne: Zgłoś zmiany jak najszybciej. W przeciwnym razie może się okazać, że będziesz musiał zwracać nadpłacony dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poniżej znajdziesz najważniejsze zmiany, jakie mają wpływ na wysokość dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zawarcie małżeństwa lub rozwód – jeśli zawarłeś małżeństwo lub rozwiodłeś się w Holandii, gmina sama zgłosi to do Belastingdinst. Jeśli zawarłeś małżeństwo lub rozwiodłeś się poza Holandią, należy to zgłosić w gminie, w której mieszkasz. Ona zaś przekażą tę informację Belastindinst.

Śmierć partnera zasiłkowego – jeśli twój partner zmarł, nie musisz tego zgłaszać Belastingowi. Zrobi to gmina, w której zgłosiłeś śmierć partnera.

Zmiana w dochodach – jeśli na przykład zmieniłeś pracę lub zmieniło się twoje wynagrodzenie, zgłoś to przez Mijn toeslagen. Dotyczy to rownież twojego partnera zasiłkowego, jeśli go posiadasz. Wykorzystując specjalne narzędzie do obliczania dochodów, podaj spodziewaną kwotę dochodów za dany rok. Pamiętaj, że lepiej jest oszacować swoje dochody wyżej niż za nisko. Jeśli podasz za niskie dochody, może pojawić się ryzyko, że będziesz musiał zwracać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmiany w wysokości (wspólnego) kapitału własnego – jeśli na przykład zaoszczędziłeś więcej pieniędzy lub kupiłeś dom wakacyjny, zgłoś to przez Mijn toeslagen.

Narodziny lub adopcja dziecka – jeśli dziecko urodziło się w Holandii, narodziny dziecka zostaną zgłoszone przez gminę.

Emigracja z Holandii – jeśli wyprowadzasz się Holandii, zgłoś to w gminie, której mieszkasz i podaj swój nowy adres. Gmina zaś przekaże tę informację do Belastingdinst.

Kupno domu – jeśli kupujesz dom z partnerem, staje się on twoim partnerem zasiłkowym. Jeśli jesteście już partnerami zasiłkowymi, nie musisz tego zgłaszać. Jeśli jednak stajecie się dopiero partnerami zasiłkowymi, zgłoś to przez Mijn toeslagen.

Brak ubezpieczenia zdrowotnego – jeśli nie posiadasz już ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoś to na Mijn toeslagen poprzez „Toeslag stoppen”.