W Holandii Istnieją 2 rodzaje układów zbiorowych pracy (CAO):

  1. Branżowy układ zbiorowy pracy
    Jest to układ zbiorowy obowiązujący w obrębie danego sektora. Branżowy CAO zawierany jest pomiędzy 1 lub większą liczbą pracodawców lub organizacji pracodawców a 1 lub większą liczbą organizacji pracowniczych. Układ zbiorowy pracy dotyczy wyłącznie firm i pracowników reprezentowanych przez strony, które zawarły układ zbiorowy pracy.
  2. Zakładowy układ zbiorowy pracy
    Niniejsza umowa zbiorowa obowiązuje w obrębie przedsiębiorstwa. Zakładowy układ zbiorowy pracy zawierany jest pomiędzy pracodawcą a jedną lub większą liczbą organizacji pracowniczych.