Będąc w ciąży, ważne jest wiedzieć, jakie prawa ma kobieta w ciąży w pracy w Holandii. Twój pracodawca musi zapewnić Ci możliwość bezpiecznej i zdrowej pracy w trakcie ciąży i po jej zakończeniu. W czasie ciąży i do 6 miesięcy po porodzie masz prawo do zmiany stanowiska pracy, jeśli Twój pracodawca nie może lub nie może w wystarczającym stopniu usunąć ewentualnych zagrożeń. Pracodawca musi także w jak największym stopniu ograniczyć obciążenie fizyczne związane z pracą. Masz na przykład również prawo do równego traktowania, dostosowanych godzin pracy oraz urlopu macierzyńskiego. Po porodzie masz prawo karmić piersią lub odciągać pokarm w godzinach pracy.

Prawo do dostosowanych godzin pracy w czasie ciąży

Kobietę w ciąży obowiązują szczególne zasady dotyczące czasu pracy i odpoczynku (art. 4 ust. 5 Ustawy o czasie pracy). Możesz złożyć wniosek do swojego pracodawcy o dostosowanie godzin pracy. W czasie ciąży i do 6 miesięcy po porodzie przysługują:

 • Stabilny i regularny czas pracy i prawo do odpoczynku;
 • Maksymalnie 10 godzin pracy na zmianę i maksymalnie 45 godzin na 16 tygodni (lub maksymalnie 50 godzin na cztery tygodnie);
 • Dodatkowe przerwy: 1/8 czasu pracy, za które pracodawca musi w dalszym ciągu wypłacać wynagrodzenie;
 • Zwolnienie z pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych (chyba, że ​​pracodawca wykaże taką konieczność);
 • Prawo do niezbędnych badań dotyczących ciąży w godzinach pracy. Twoje wynagrodzenie będzie nadal wypłacane przez cały czas trwania badania ciążowego i czasu podróży na to badanie;
 • Prawo do urlopu macierzyńskiego. Jeśli jesteś w ciąży oraz pracujesz lub pobierasz zasiłek, masz prawo do 16 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego łącznie. Oznacza to, że kobieta w ciąży nie może pracować 28 dni przed i 42 dni po przewidywanym terminie porodu;
 • Przez pierwsze 9 miesięcy życia dziecka masz prawo karmić piersią lub odciągać pokarm w godzinach pracy.
Prawo do dostosowanych warunków pracy w czasie ciąży

W czasie ciąży i do 6 miesięcy po porodzie kobieta w ciąży w Holandii ma prawo do pracy dostosowanej ze względu na ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na jej zdrowie lub jej dziecka. Pracodawca ma obowiązek zapewnić kobiecie ciężarnej i jej dziecku bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Poniżej znajdziesz informacje na temat, jakie prawa ma kobieta w ciąży w pracy w Holandii ze względu na ryzyka związane z pracą.

Substancje niebezpieczne: rozpuszczalniki, pestycydy, cytostatyki.

Podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi należy zawsze zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy pracownica pragnie zajść w ciążę, jest w ciąży lub karmi piersią. Rozważ pracę w branży sprzątającej, chemicznej, przemyśle metalowym lub w sektorze rolniczym. Może to dotyczyć także takich zawodów jak malarz, pielęgniarka, asystentka aptekarska czy fryzjer. Prawo (artykuły 4.108 i 4.109 dekretu o warunkach pracy) zawiera trzy wyraźne zakazy:

 • Pracownica w ciąży lub karmiąca piersią nie może być narażona na działanie ołowiu i jego związków.
 • Pracownica w ciąży lub karmiąca piersią nie może być narażona na działanie substancji niebezpiecznych, które mogłyby zaszkodzić zdrowiu nienarodzonego dziecka poprzez mechanizm działania genotoksycznego i które mogłyby przedostać się do nienarodzonego dziecka lub dziecka przez matkę.
 • Pracownica w ciąży nie może być narażona na toksoplazmę, zwaną także chorobą kotów oraz wirusa różyczki. Wyjątek ma zastosowanie, jeżeli wykazano, że pracownik jest na nie odporny.

Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy i pasożyty.

Czynniki biologiczne to mikroorganizmy i inne nośniki pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które w przypadku narażenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Mogą na przykład wywołać infekcję, alergię, zatrucie lub chorobę wirusową. Czynniki biologiczne występują w wielu zawodach i gałęziach przemysłu. Na przykład w pracy ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego, opiece zdrowotnej, sprzątaniu, przemyśle przetwarzania odpadów, przemyśle spożywczym i ogrodnictwie szklarniowym oraz rolnictwie.

Obciążenie fizyczne: podnoszenie i przenoszenie.

Ważne jest, aby w miarę możliwości ograniczać wysiłek fizyczny w czasie ciąży i do sześciu miesięcy po porodzie. Oto jakie prawa ma kobieta w ciąży w pracy w Holandii, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny:

 • Jeżeli konieczne jest podnoszenie, jednorazowo nie powinno ono przekraczać 10 kilogramów.
 • Od dwudziestego tygodnia ciąży pracownica może podnosić maksymalnie 5 kilogramów maksymalnie 10 razy dziennie.
 • Od trzydziestego tygodnia ciąży pracownica może podnosić maksymalnie 5 kilogramów maksymalnie 5 razy dziennie.
 • W ciągu ostatnich trzech miesięcy ciąży pracownica może zginać się, kucać, klękać lub używać pedałów na stojąco maksymalnie 1 raz na godzinę.
 • Pracownica może (powoli) zwiększać obciążenie aż do sześciu miesięcy po porodzie. Obejmuje to głównie podnoszenie, przenoszenie, pchanie i ciągnięcie.

Obciążenie psychospołeczne (PSA): stres w pracy spowodowany dużym obciążeniem pracą lub niepożądanym zachowaniem.

Ciąża i równe traktowanie w pracy
Gdy jesteś w ciąży Twój pracodawca powinien traktować Cię tak samo, jak Twoje niebędące w ciąży koleżanki. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, w przypadku ciąży będzie dochodziło do nierównego traktowania.

Obciążenie psychiczne i ciąża
Ustawa nie zawiera szczegółowych artykułów dotyczących psychospołecznych warunków pracy kobiet, które urodziły dziecko. Jednak PSA (takie jak stres, duża presja w pracy, agresja i niepożądane zachowanie) stanowi dodatkowe ryzyko dla kobiet, które urodziły. Nie bez powodu prawo przewiduje możliwość skorzystania z dodatkowego odpoczynku w czasie pracy w okresie po porodzie.

Czynniki fizyczne: hałas, wibracje i promieniowanie.

Pracodawca ma obowiązek dopilnować tego, że pracownica w ciąży:

 • nie wykonuje prac nurkowych i innych prac pod ciśnieniem;
 • nie pracuje w podziemnym przemyśle wydobywczym;
 • nie jest narażona na drgania lub wstrząsy ciała o przyspieszeniu większym niż 0,25 m/s2;
 • nie ma bezpośredniego kontaktu ze źródłem drgań ultradźwiękowych o częstotliwości powyżej 20 kHz, w przypadku których narażenie przekracza 110 dB na pasmo jednej trzeciej oktawy;
 • nie jest narażona na równoważny poziom hałasu powyżej 80 dB(A) i szczytowy poziom hałasu powyżej 112 Pa.

Jeśli masz pytania dotyczące tego, jakie prawa ma kobieta w ciąży w pracy w Holandii, możesz omówić to ze swoim pracodawcą. Gdy nie możecie dojść do porozumienia w tej kwestii, możesz skontaktować się ze specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy lub z Arbodienst.