To, jakie dane przechowywane są w BRP, zależy od tego, czy jesteś rezydentem czy nierezydentem Niderlandów.

Jeśli będziesz mieszkać w Holandii dłużej niż 4 miesiące, musisz zarejestrować się jako rezydent w BRP. Możesz to zrobić poprzez zameldowanie się w gminie, w której mieszkasz. W BRP przechowywane są następujące dane rezydentów:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • płeć
 • miejsce i kraj urodzenia
 • numer BSN
 • dane o rodzicach
 • narodowość
 • dane małżonka lub zarejestrowanego partnera
 • dane o śmierci
 • miejsce zamieszkania
 • dzieci
 • rodzaj zezwolenia na pobyt
 • opieka i kuratela
 • dokumenty podróży (paszport lub dowód osobisty)
 • prawo wyborcze

Jeśli nie jest zameldowany w gminie i mieszkach w Holandii krócej niż 4 miesiące, możesz zarejestrować się jako niet-ingezetenen (nierezydent) w bazie BRP dla nierezydentów zwaną RNI (de registratie van niet-ingezetenen). Następujące dane wtedy zostaną zapisane w bazie:

 • imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć
 • obywatelstwo
 • miejsce zamieszkania poza granicą Niderlandów
 • tytuł pobytu
 • burgerservicenummer (BSN)
 • numer administracyjny