Arbeidstijdenwet określa również, jaki jest minimalny czas na odpoczynek pomiędzy dniami pracy w Holandii.

• Po dniu roboczym pracownik nie może pracować przez 11 kolejnych godzin. Jednakże ten okres odpoczynku może zostać skrócony do 8 godzin raz na 7 dni, jeżeli charakter pracy lub warunki danej działalności tego wymagają.
• Przy 5-dniowym tygodniu pracy pracownik nie może pracować przez kolejnych 36 godzin po tygodniu pracy.
• Możliwy jest także dłuższy tygodniowy czas pracy w Holandii, pod warunkiem, że pracownik może odpocząć co najmniej 72 kolejne godziny w ciągu 14 dni. Okres ten można podzielić na dwa okresy trwające co najmniej 32 godziny.

Okres Norma
Na dzień (zmianę) Conajmniej 11 kolejnych godzin lub

conajmniej 8 kolejnych godzin raz na 7 dni, jeżeli charakter pracy lub warunki danej działalności tego wymagają.

5-dniowy tydzień pracy Conajmniej 36 kolejnych godzin po przepracowanym tygodniu pracy.
Dłuższy tydzień pracy Conajmniej 72 kolejne godziny pracy w okresie 14 dni. Okres ten można podzielić na dwa okresy trwające co najmniej 32 godziny.