Arbeidstijdenwet określa jaki jest maksymalny dzienny i tygodniowy czas pracy w Holandii.

Pracownik może pracować maksymalnie 12 godzin na jedną zmianę. Tygodniowo można przepracować maksymalnie 60 godzin. Pracownik nie może jednak pracować 60 godzin w każdym tygodniu. W dłuższym okresie czasu godziny pracy wyglądają następująco:
• tygodniowo w ciągu 4 tygodni: średnio 55 godzin tygodniowo przez okres 4 tygodni. Przy czym w układzie zbiorowym pracy (np. CAO) mogły zostać zawarte w tej sprawie odmienne ustalenia. Nadal jednak pracownik nie może nigdy pracować dłużej niż 60 godzin tygodniowo;
• tygodniowo w ciągu 16 tygodni: średnio 48 godzin tygodniowo przez okres 16 tygodni. Pracownik i pracodawca wspólnie ustalają czas pracy w ciągu dnia i tygodnia.

Okres Norma
Na dzień (zmianę) Maks. 12 godzin
Na tydzień Maks. 60 godzin
Na tydzień w okresie 4 tygodni Średnio 55 godzin. W układzie zbiorowym pracy (np. CAO) mogą zostać zawarte odmienne ustalenia, jednak zawsze maksymalnie 60 godzin.
Na tydzień w okresie 16 tygodni Średnio 48 godzin. Pracownik i pracodawca wspólnie ustalają czas pracy w ciągu dnia i tygodnia.