Zmiana twojej sytuacji może mieć wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego. Jeśli nie zgłosisz zmian lub zgłosisz je za późno, nie tylko będziesz musiał zwracać wypłacony zasiłek, ale również możesz zostać ukarany grzywną, a nawet zostać podejrzanym o wyłudzanie.

Jeśli mieszkasz w Holandii, powiadom SVB o wszelkich zmianach w ciągu 4 tygodni. Mieszkając poza Holandią musisz powiadomić SVB o zmianie w ciągu 6 tygodni.

Wykaz wszystkich zmian, jakie należy zgłaszać pobierając zasiłek rodzinny oraz sposób zgłaszania tych zmian znajdziesz na stronie SVB w języku polskim.

Jeśli nie zgłosisz zmian w podanym terminie lub podasz nieprawidłowe informacje, SVB może nałożyć na ciebie jedną z poniższych kar:

Zwrot nadpłaconego świadczenia – gdy okaże się, że ze względu na nieprawidłowe informacje otrzymałeś zasiłek, który ci się nie należał, będziesz musiał go zwrócić.

Grzywna – dodatkowo możesz otrzymać grzywnę. Standardowo grzywna wynosi połowę nadpłaconego zasiłku. W zależności od sytuacji może być ona niższa lub wyższa.

Upomnienia – jeśli zgłosiłeś zmiany za późno, lecz kwota zasiłku wypłaconego nie była za duża, lub nie przekraczała 105 euro, a także, jeśli zgłosiłeś zmiany w ciągu 60 dni po terminie 4 tygodni.

Kara finansowa – jeśli nie zareagujesz na czas na pytania SVB, możesz otrzymać karę finansową w wysokości 25 euro. Zostanie ona potrąca z zasiłku rodzinnego.

W przypadku kwot powyżej 50 000 euro SVB zawsze sprawdza, czy celowo nie zgłosiłeś zmiany. Następnie SVB może złożyć zawiadomienie w prokuraturze.

Podejrzenie o wyłudzenie – gdy SVB uważa, że doszło do oszustwa, może zażądać informacji od innych organizacji i twojego banku. Takie śledztwo jest prowadzone za zgodą prokuratury. Możesz zostać wezwany na przesłuchanie. Jeśli SVB stwierdzi, że zrobiłeś to umyślnie, zostaniesz zgłoszony do prokuratury jako podejrzany o wyłudzenie.