Poniżej znajdziesz informacje na temat, jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w Holandii, w zależności od tego, dokąd się przeprowadzasz, czyli zmienić meldunek w Holandii.

Zmiana miejsca zamieszkania w obrębie tej samej gminy

Zgłoś nowy adres w swoim urzędzie gminy.

Możesz to zrobić: maksymalnie 4 tygodnie przed lub nie później niż 5 dni po przeprowadzce.

Do zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

w przypadku braku umowy najmu, jeśli mieszkasz u kogoś, musisz okazać pisemne oświadczenie tej osoby, że u niej mieszkasz oraz kopię dowodu tożsamości tej osoby.

Po zgłoszeniu zmiany zostaniesz automatycznie wyrejestrowany ze starego adresu.

 

Przeprowadzasz się do innej gminy

Zgłoś nowy adres w urzędzie gminy, na której terenie będziesz mieszkać.

Możesz to zrobić: maksymalnie 4 tygodnie przed lub nie później niż 5 dni po przeprowadzce.

Do zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

w przypadku braku umowy, jeśli mieszkasz u kogoś, musisz okazać pisemne oświadczenie tej osoby, że u niej mieszkasz oraz kopię dowodu tożsamości tej osoby.

Po zgłoszeniu zmiany gmina automatycznie wyrejestruje cię ze starego adresu.

 

Wyprowadzasz się z Holandii do Polski

Jeśli jesteś rezydentem zameldowanym w Holandii:

Zamierzasz mieszkać poza Holandią dłużej niż 8 miesięcy w ciągu roku lub wyprowadzasz się na stałe z Holandii? W takim przypadku należy wymeldować się z gminy w Holandii, w której mieszkasz. Te 8 miesięcy nie musi następować po sobie. Dotyczy to również np. sytuacji, gdy dwa razy w roku zamierzasz mieszkać poza granicami Holandii na okres pięciu miesięcy. Nie ma znaczenia, czy posiadasz swój dom w Holandii.

Zgłoś to w urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Zrób to nie wcześniej niż 5 dni przed datą wyjazdu za granicę.

W trakcie zgłoszenia musisz podać swój nowy adres za granicą. Jeśli nie masz jeszcze stałego adresu za granicą, musisz podać swoje pierwsze miejsce zamieszkania za granicą (na przykład adres hotelu, rodziny lub znajomego).

Zostaniesz wpisany do rejestru nierezydentów.

Zachowujesz swój numer BSN. W razie ponownego przyjazdu do Holandii nie będziesz musiał występować o nowy numer BSN.

 

Jeśli jesteś tutaj tymczasowo i nie jesteś zameldowany w urzędzie gminy: nie musisz nic robić.

 

Chcesz ponownie zamieszkać w Holandii

Zamelduj się w gminie, w której mieszkasz w ciągu 5 dni od przyjazdu do Holandii.

Warto wiedzieć:

To jak zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w Holandii zależy od danej gminy. Możesz to zrobić:

przez stronę internetową urzędu gminy za pomocą DigiD,

pisemnie lub

osobiście.

Po zgłoszeniu zmiany miejsca zamieszkania gmina automatycznie przekaże twoje dane do odpowiednich instancji, takich jak urząd skarbowy, fundusze emerytalne, bank ubezpieczeń społecznych (SVB) czy ubezpieczyciele zdrowotni.