Jeśli nie wiesz jak założyć DigiD bez meldunku lub z meldunkiem w Holandii, poniżej znajdziesz wskazówki jak to zrobić. Wniosek o wydanie DigiD możesz złożyć poprzez specjalny formularz jak również aplikację na telefon. Aby móc złożyć wniosek potrzebujesz numer BSN, adres zamieszkania i numer telefonu. To jak możesz założyć DigiD w Holandii, zależy od tego, czy masz adres zameldowania w Niderlandach, czy też nie.

1. Jak założyć DigiD z meldunkiem w Holandii?

Jeśli jesteś zameldowany w Holandii, możesz złożyć wniosek o DigiD przez aplikację na telefon lub przez internet za pomocą formularza.

 

Wniosek o DigiD za pomocą formularza

Najpierw wypełnij formularz wniosku o wydanie DigiD przez internet. Wpisz następujące dane:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geboortedatum (data urodzenia)
 • Postcode (kod pocztowy)
 • Huisnummer (numer domu)
 • Gebruikersnaam (wybierz login)
 • Wachtwoord (wybierz hasło)
 • Telefoonnummer (numer telefonu) i email

Ważne: Zapamiętaj swój login i hasło. Potrzebne one będą do aktywacji DigiD i do logowania się za jego pomocą.

W przeciągu trzech dni roboczych na podany adres w formularzu otrzymasz kod potrzebny do aktywacji DigiD.

Aktywuj swoje Digid przy pomocy loginu, hasła i otrzymanego kodu.

Pamiętaj: aktywuj DigiD w ciągu 21 dni. W przeciwnym razie ważność DigiD wygaśnie i będziesz musiał ponownie ubiegać się o DigiD.

 

Wniosek o DigiD za pomocą aplikacji na telefon

Pamiętaj: Jeśli ubiegasz się o identyfikator DigiD za pomocą aplikacji, będziesz mógł logować się do stron urzędowych tylko za pomocą aplikacji, a nie w żaden inny sposób. Jeśli stracisz dostęp do aplikacji, będziesz musiał złożyć ponownie wniosek o Digid.

Aby złożyć wniosek o identyfikator DigiD za pomocą aplikacji, wykonaj poniższe czynności:

 1. Pobierz aplikację DigiD,
 2. Kliknij „Activeren”,
 3. Wybierz „Nee”, gdy pojawi się pytanie: „Gebruikt u de DigiD app op een ander apparaat”,
 4. Kliknij „Geen DigiD” przy pytaniu o „gebruikersnaam” i „wachtwoord”,
 5. Kliknij „DigiD aanvragen”,
 6. Wprowadź wymagane dane: burgerservicenummer, geboortedatum, postcode i huisnummer,
 7. Wybierz kod PIN i dobrze go zapamiętaj,
 8. Wprowadź swój adres e-mail,
 9. ID-check – Następnie zostaniesz poproszony o dodanie kontroli tożsamości, czyli ID-check. Nie jest to obowiązkowe. Jeśli jednak dodasz ID-check, możesz załatwić więcej spraw dzięki aplikacji DigiD. Aby dodać kontrolę tożsamości, musisz posiadać przystosowany do tego telefon oraz holenderski dowód tożsamości.

W przeciągu trzech dni roboczych na podany adres w formularzu otrzymasz kod potrzebny do aktywacji DigiD.

Aby aktywować swoje DigiD przez aplikację, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplikację DigiD,
 2. Kliknij „Activeren”,
 3. Wpisz kod aktywacyjny.

Pamiętaj: aktywuj DigiD w ciągu 21 dni. W przeciwnym razie ważność DigiD wygaśnie i będziesz musiał ponownie ubiegać się o DigiD.

2. Jak założyć DigiD bez meldunku w Holandii?

DigiD możesz też uzyskać, jeśli nie mieszkasz w Niderlandach, a spełniasz poniższe warunki:

 • masz obywatelstwo niderlandzkie lub obywatelstwo innego kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – Polska do niego należy,
 • masz ważny paszport lub dowód osobisty,
 • posiadasz burgerservicenummer (BSN),
 • jesteś wpisany do Rejestru Nierezydentów (RNI),
 • posiadasz numer telefonu i adres e-mail.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe warunki, wypełnij formularz przez internet znajdujący się tutaj.

Po wypełnieniu formularza otrzymasz tzw. baliecode sms-em i na maila. Następnie musisz udać się w przeciągu 30 dni z tym kodem do jednego z biur DigiD w Holandii lub poza Holandią po kod aktywacyjny. W większości biur DigiD trzeba najpierw umówić się na spotkanie. Kod aktywacyjny musisz odebrać osobiście.

Drugim sposobem jest Videobellen (rozmowa online) z Nederland Wereldwijd. Tutaj znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Aktywuj swoje Digid przy pomocy loginu, hasła i otrzymanego kodu w przeciągu 21 dni od otrzymania kodu.