Poniżej znajdziesz sposoby na to, jak zalogować się za pomocą DigiD w Holandii:

To, w jaki sposób możesz się zalogować, zależy od strony internetowej, którą odwiedzasz. Niektóre z nich pozwalają na logowanie się za pomocą aplikacji, ale tylko jeśli masz dodatkowo tzw. ID-check. Jeszcze na innych możesz zalogować się zapomogą tylko loginu i hasła, natomiast inne wymagają dodatkowego potwierdzenia przez kod sms.

Na oficjalnej stronie DigiD znajdziesz wszystkie sposoby na to, jak zalogować się za pomocą DigiD w Holandii, jak również ich opis (strona po niderlandzku i angielsku).