W przypadku umowy o pracę z agencją pracy (uitzendbureau) w Holandii często obowiązują inne zasady. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej oddawany jest do dyspozycji pracodawcy (zleceniodawcy), u którego będzie pracował tymczasowo. Pracownik tymczasowy jest udostępniany przez agencję pracy tymczasowej do wykonywania pracy na rzecz innego pracodawcy i pod kierownictwem i nadzorem tego pracodawcy.

Firma zatrudniająca płaci agencji pracy, a agencja pracy płaci pracownikowi. Agencja pracy tymczasowej jest zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi tymczasowemu oraz opłacania podatków od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Kwestie takie jak wynagrodzenie, warunki zatrudnienia i prawa pracowników tymczasowych są w Holandii dobrze uregulowane przez prawo oraz układ zbiorowy pracy (CAO) dla pracowników tymczasowych.

W sektorze pracy tymczasowej obowiązują 2 układy zbiorowe pracy: ABU lub NBBU. Oba układy zbiorowe pracy tymczasowej działają w systemie fazowym. Oznacza to, że im dłużej pracujesz, tym większy postęp robisz w poszczególnych fazach. Każdy etap systemu fazowego zapewnia większe bezpieczeństwo pracy i dochodów. Fazy ​​​​układu zbiorowego pracy ABU to Fazy: A, B i C, a układu zbiorowego pracy NBBU to fasy: 1, 2, 3 i 4. Nazwy faz różnią się od siebie, lecz są one praktycznie takie same.