Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uzyskać obywatelstwo holenderskie dla dziecka w Holandii. Dzieci urodzone w Holandii otrzymują obywatelstwo rodziców. Jeśli więc obydwoje rodzice są Polakami, a dziecko urodziło się w Holandii, otrzyma ono tylko polskie obywatelstwo.

Dziecko otrzyma automatycznie holenderskie obywatelstwo, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:

  • w dniu narodzin dziecka matka dziecka miała holenderskie obywatelstwo,
  • w dniu narodzin dziecka matka nie miała holenderskiego obywatelstwa, ale była w związku małżeńskim z ojcem dziecka, posiadającym holenderskie obywatelstwo,
  • w dniu narodzin dziecka matka nie miała holenderskiego obywatelstwa i nie była w związku małżeńskim z ojcem dziecka, posiadającym holenderskie obywatelstwo, lecz ojciec dziecka je uznał,
  • ojciec dziecka ma holenderskie obywatelstwo i po 1 marca 2009 roku uznał dziecko po jego urodzeniu, ale przed ukończeniem przez nie 7. roku życia,
  • dziecko i co najmniej jedno z rodziców mieli stałe miejsce zamieszkania w Holandii. Jak również babcia lub dziadek dziecka w dniu urodzenia matki lub ojca dziecka mieli stałe zamieszkanie w Holandii,
  • rodzic z holenderskim obywatelstwem zaadoptuje dziecko.