Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak uznać ojcostwo dziecka w Holandii.

Uznający dziecko musi to zrobić osobiście w jednej z gmin w Holandii.

Jeżeli dziecko ma mniej niż 12 lat lub jest to dziecko jeszcze nienarodzone, matka dziecka musi wyrazić zgodę na uznanie rodzicielstwa.

Gdy dziecko jest w wieku od 12 do 16 lat, matka oraz samo dziecko muszą wyrazić zgodę na uznanie ojcostwa.

Jeśli dziecko ma 16 lat lub więcej, do uznania ojcostwa potrzebna jest tylko zgoda dziecka. Dziecko musi być wtedy obecne przy uznaniu, ponieważ musi ono osobiście zadeklarować jakie nazwisko będzie nosiło.

Jeśli chcesz, aby dziecko do 16 lat lub dziecko jeszcze nienarodzone otrzymało nazwisko osoby uznającej, matka dziecka musi być obecna przy uznaniu ojcostwa pierwszego dziecka w celu wybrania nazwiska dziecka. Wybór nazwiska może być dokonany tylko dla pierwszego dziecka i obowiązuje również dla kolejnych dzieci tych samych rodziców.

Jeśli chcesz, aby dziecko otrzymało nazwisko matki, nie musi być ona obecna przy uznaniu. Może ona wtedy wypełnić formularz Formulier Toestemming tot erkenning vóór de geboorte (Zgoda na uznanie dziecka przed urodzeniem) dla dziecka jeszcze nienarodzonego lub Formulier Toestemming van de moeder voor erkenning (Formularz zgody matki na uznanie dziecka) i przekazać go osobie, która uznaje dziecko.

Jeżeli jedno lub oboje rodziców nie są zarejestrowani w bazie danych osobowych (BRP) w danej gminie, musi ona najpierw sprawdzić ich dane osobowe w gminie, w której rodzic(e) jest(są) zameldowany(i).

Jeżeli po uznaniu pierwszego dziecka osoba uznająca chce uznać kolejne dzieci, wówczas wystarczy, że matka dziecka wyrazi na to pisemną zgodę. Dzieci te otrzymają to samo nazwisko, co pierwsze dziecko.

Jeśli wszystkie warunki uznania ojcostwa będą spełnione, natychmiast sporządzany zostanie akt uznania dziecka. Odpis aktu uznania dziecka nienarodzonego należy mieć przy sobie podczas zgłoszenia narodzin dziecka.