Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii czyli ouderlijk gezag. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim z matką dziecka i uznałeś dziecko przed 1 stycznia 2023 roku, nie otrzymasz automatycznie władzy rodzicielskiej. Bez władzy rodzicielskiej, zgodnie z prawem, nie masz wpływu na wychowanie swojego dziecka. Nie możesz również działać jako jego przedstawiciel prawny. Przedstawiciel prawny podejmuje decyzje np. za osobę niepełnoletnią, która zgodnie z prawem nie jest jeszcze w stanie podejmować decyzji samodzielnie. Wraz z władzą rodzicielską otrzymujesz szereg praw i obowiązków.

Władza rodzicielska oznacza, że rodzic(e) prawny(i) jest(są) odpowiedzialny(i) za wychowanie i opiekę nad dzieckiem. Aby ubiegać się o władzę rodzicielską nad uznanym dzieckiem, musicie wspólnie złożyć wniosek do sądu o przyznanie władzy rodzicielskiej. Można to zrobić przez internet lub pisemnie.

Jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii przez internet

Aby móc złożyć wniosek drogą elektroniczną, musicie spełniać następujące warunki:

Masz burgerservicenummer (BSN) swojego dziecka.
Oboje rodzice mogą zalogować się do formularza za pomocą DigiD.
Twoje dziecko musi być zarejestrowane w Holandii w Podstawowym Rejestrze Osób (BRP).
Oboje rodzice mieszkają w tej samej gminie w Holandii.

 

Jak ubiegać się o władzę rodzicielską w Holandii pisemnie

Aby złożyć wniosek w formie pisemnej, potrzebne są następujące dokumenty:

Oryginał odpisu lub wyciągu z aktu urodzenia:

  • który stwierdza uznanie dziecka,
  • z potwierdzeniem, że dokument jest urzędowy,
  • który jest nie starszy niż 3 miesiące.

Kopie ważnych dokumentów tożsamości obojga rodziców

Wypełniony formularz Formulier aanvraag gezamenlijk gezag.

Wypełnij formularz i wyślij go do sądu wraz z kompletem dokumentów. Może to być dowolny sąd w Holandii, o ile dziecko mieszka w Holandii.

Jeśli spełniacie wszystkie warunki, w ciągu 2 tygodni otrzymacie wyciąg z „Gezagsregister”. Od tego momentu będziecie sprawować wspólną władzę rodzicielską nad dzieckiem.