Zawierając umowę o pracę w Holandii możesz uzgodnić ze swoim pracodawcą okres próbny. Jest to swego rodzaju okres wprowadzający. W tym czasie Ty i Twój pracodawca możecie ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać umowę o pracę. W zależności od umowy o pracę okres próbny w Holandii może trwać maksymalnie 1 miesiąc lub 2 miesiące.

Okres próbny może trwać maksymalnie 1 miesiąc w przypadku:

  • umowy na czas określony trwającej dłużej niż 6 miesięcy, ale krócej niż 2 lata;
  • umowy na czas określony bez terminu zakończenia.
    W przypadku umów na czas określony mogą obowiązywać inne zasady dotyczące okresu próbnego. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy jest to określone w układzie zbiorowym pracy (CAO).

Okres próbny może trwać maksymalnie 2 miesiące w przypadku:

  • umowy na czas nieokreślony;
  • umowy na czas określony na okres 2 lat lub dłużej.

W przypadku umowy na czas określony na okres 6 miesięcy lub krótszy pracodawca nie może żądać okresu próbnego.