Wiele obcokrajowców przyjeżdżających do Holandii, zastanawia się, czy ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe.

Każdy, kto mieszka lub pracuje w Holandii musi posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne (Zorgverzekering). Jeśli przyjeżdżasz do Holandii, aby tu mieszkać lub pracować, wykup ubezpieczenie zdrowotne jak najszybciej. Zrób to najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od przybycia do Holandii.

Nawet jeśli nie wykupiłeś jeszcze ubezpieczenia zdrowotnego, jesteś ubezpieczony obowiązkowo już od dnia zamieszkania w Holandii i zarejestrowania się w holenderskiej gminie lub gdy zaczniesz pracować dla holenderskiego pracodawcy. Od tego dnia otrzymasz również zwrot kosztów opieki z pakietu podstawowego (Basisverzekering). Dlatego, jeśli wykupisz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne w ciągu 4 miesięcy od przybycia do Holandii, będziesz musiał zapłacić zaległe składki za ten okres.

Gdy zgłosisz się do ubezpieczyciela zdrowotnego po 4 miesiącach, nie będziesz spłacał zaległy składek. Jednak będziesz musiał pokryć wszystkie koszty leczenie sam.

Jeśli zameldujesz się w gminie, a nie wykupiłeś ubezpieczenia zdrowotnego, otrzymasz list od CAK. Jest to instytucja, która czuwa nad tym, aby wszyscy w Holandii się ubezpieczyli. Jeśli nie wykupisz ubezpieczenia na czas, grozi ci m.in. kara grzywny.

Zastanawiasz się czy ubezpieczenie zdrowotne w Holandii jest obowiązkowe jeśli posiadasz ubezpieczenie z innego kraju? Tak, holenderskie ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, nawet jeśli masz już takie ubezpieczenie w swoim kraju pochodzenia. Od tej zasady istnieje parę wyjątków. Możesz na przykład zachować swoje ubezpieczenie z kraju pochodzenia, jeśli pracujesz u zagranicznego pracodawcy lub studiujesz w Holandii.

Istnieją dwa rodzaje ubezpieczenia od kosztów leczenia w Holandii:

Basisverzekering – podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest obowiązkowe.

Aanvullende verzekering – dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, które jest nieobowiązkowe.