Jeśli poroniłaś lub dokonałeś aborcji w ciągu pierwszych 24 tygodni ciąży i z tego powodu jesteś chora, masz prawo do zasiłku chorobowego (Ziektewet-uitkering). Twój pracodawca złożył wniosek o zasiłek w UWV.

Jeśli twoja ciąża zakończyła się przedwcześnie z powodu przedwczesnego porodu lub dziecko zmarło w trakcie porodu po 24 tygodniach ciąży ale przed urlopem macierzyńskim, masz prawo do zasiłku macierzyńskiego ciążowego i porodowego. Twój pracodawca złoży wniosek o zasiłek w UWV. Świadczenie to trwa przez 16 tygodni i jest zazwyczaj wypłacane pracodawcy. W tym okresie będzie on nadal wypłacał twoje wynagrodzenie. Po upływie tych 16 tygodni możesz otrzymywać zasiłek chorobowy, jeśli chorujesz w wyniku ciąży lub porodu i w związku z tym jesteś niezdolna do pracy.

Jeśli pobierasz zasiłek z UWV lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, zgłoś wcześniejsze zakończenie ciąży telefonicznie przez UWV Telefoon Werknemers.