Jeśli masz umowę na czas nieokreślony lub umowa nie kończy się w trakcie twojej ciąży, zazwyczaj pracodawca nie może ciebie zwolnić w następujących sytuacjach:

  • jesteś w ciąży,
  • przebywasz na urlopie macierzyńskim,
  • nie minęło jeszcze 6 tygodni od Twojego urlopu macierzyńskiego.

Gdy masz umowę na czas określony i wygasa ona w trakcie urlopu macierzyńskiego, twój pracodawca nie będzie musiał jej przedłużać. Jednak ciąża nie może być powodem, dla którego pracodawca nie przedłuży twojej umowy.

W razie zakończenia zatrudnienia dalej przebywasz na urlopie macierzyńskim, tak jak byś była zatrudniona. Twój zasiłek będzie dalej wypłacany bezpośrednio Tobie, a nie Twojemu pracodawcy.