W poniższej tabeli znajdziesz informacje na temat tego, czy dziecko urodzone w Holandii ma obywatelstwo holenderskie.

Obywatelstwo matki Obywatelstwo ojca Obywatelstwo dziecka
Polskie Polskie Dziecko otrzyma obywatelstwo polskie.
Polskie Niderlandzkie Dziecko otrzyma automatycznie obywatelstwo polskie po matce. Jeśli rodzice są małżeństwem, dziecko otrzyma również obywatelstwo niderlandzkie. Jeśli nie, ojciec musi najpierw uznać dziecko, aby otrzymało ono obywatelstwo niderlandzkie.
Niderlandzkie Polskie Dziecko otrzyma automatycznie obywatelstwo niderlandzkie po matce. Jeśli rodzice są małżeństwem, dziecko otrzyma również obywatelstwo polskie. Jeśli nie, ojciec musi najpierw uznać dziecko, aby otrzymało ono obywatelstwo polskie.
Niderlandzkie Niderlandzkie Dziecko otrzyma obywatelstwo niderlandzkie.