Jeżeli pracownik tymczasowy od razu lub w ciągu 6 miesięcy po fazie B lub 3 będzie kontynuował pracę dla tej samej agencji, przechodzi on do fazy C lub 4 w Holandii. Zostanie on wówczas zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej w Holandii na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jeśli masz umowę w fazie C lub 4 w Holandii i pracodawca nie ma dla ciebie pracy, agencja pracy tymczasowej ma obowiązek poszukać dla Ciebie odpowiedniej pracy zastępczej. W międzyczasie masz prawo do ciągłej wypłaty wynagrodzenia w wysokości 100%. Podobnie jak w fazie B i 3 odpowiednią pracą w fazie C jest stanowisko o nie więcej niż dwie grupy stanowisk niższe od pierwszego zajmowanego stanowiska. Liczba godzin nowego zlecenia musi również odpowiadać liczbie godzin zapisanych w umowie. Jeśli agencja pracy złoży Ci rozsądną ofertę, a Ty ją odrzucisz, Twoje prawo do alternatywnej pracy i prawo do dalszej wypłaty wynagrodzenia wygasną.

Umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony możesz rozwiązać zarówno Ty, jak i agencja pracy tymczasowej. Może ona zostać rozwiązana następnego dnia roboczego z uwzględnieniem ustawowego okresu wypowiedzenia, który wynosi na przykład 1 miesiąc, jeśli jesteś zatrudniony krócej niż 5 lat. Umowa może obejmować dłuższy okres wypowiedzenia, do 6 miesięcy i jest on wtedy taki sam dla obu stron.

W przypadku umowy o pracę z fazą C lub fazą 4 w Holandii zwolnienie przez agencję pracy możliwe jest wyłącznie za zgodą UWV lub sędziego sądu rejonowego. Po osiągnięciu wieku emerytalnego umowa na czas nieokreślony automatycznie wygasa.

Dodatkowo w fazie C/4 masz obowiązek uczestniczyć w programie emerytalnym plus, a w przypadku choroby masz prawo do kontynuacji wypłaty wynagrodzenia, tak samo jak w fazie B i 3.

Gdy po zakończeniu umowy w fazie C lub 4 w Holandii nie zostaniesz zatrudniony przez tę samą agencję pracy w przeciągu następnych 6 miesięcy, związane z tą fazą uprawnienia wygasną. Pracę rozpoczniesz ponownie od fazy A lub 1.