Gdy pracownik tymczasowy rozpoczyna pracę w agencji pracy tymczasowej, otrzymuje umowę o pracę z fazą A lub 1. Faza A w Holandii trwa maksymalnie 52 tygodnie. Faza 1 trwa do 26 tygodnia, a faza 2 trwa 0d 27 do 52 tygodnia, czyli razem również maksymalnie 52 tygodnie.

Każdy tydzień kalendarzowy, w którym pracownik pracuje lub korzysta z płatnego urlopu – niezależnie od tego, czy jest to godzina, czy czterdzieści godzin – wlicza się do tych 52 tygodni. Jeżeli przerwa w pracy trwa dłużej niż 6 miesięcy, liczenie rozpoczyna się od początku.

W fazie A lub 1 i 2 możesz pracować w 1 firmie lub w kilku firmach. Możesz otrzymać nieograniczoną liczbę nowych umów o pracę.

Umowa o pracę tymczasową z fazą A i 1 w Holandii często zawiera klauzulę o zatrudnieniu tymczasowym (uitzendbeding) dotyczącą pierwszych 26 tygodni pracy. Oznacza to, że ani ciebie, ani firmę, która cię zatrudnia nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Umowę taką można rozwiązać natychmiast. Agencja pracy nie musi już wypłacać Ci wynagrodzenia. Po tych pierwszych 26 tygodniach agencję obowiązuje okres wypowiedzenia wynoszący 10 dni kalendarzowych. Pracownik tymczasowy ma na to 1 dzień roboczy.

W fazie A, 1 i 2 pracownik tymczasowy ma co do zasady prawo do wypłaty wynagrodzenia jedynie za przepracowane godziny. Jednak pracownik i agencja pracy tymczasowej mogą wyraźnie uzgodnić inaczej na piśmie. Wynagrodzenie i wszelkie dodatki powinny być tej samej wysokości, jaka przysługuje stałym pracownikom pracodawcy.

Od pierwszego dnia pracy pracownikowi tymczasowemu, który ukończył 21. rok życia, rozpoczyna się naliczanie emerytury w ramach podstawowego programu emerytalnego StiPP.