Oto, co daje obywatelstwo holenderskie:

  • Nie jesteś już „tylko” obcokrajowcem. Zostaniesz wpisany jako obywatel holenderski do podstawowego rejestru osób w Holandii (BRP);
  • Możesz złożyć wniosek o paszport holenderski;
  • Otrzymasz prawo do głosownia we wszystkich wyborach w Holandii;
  • Możesz pracować w dowolnym urzędzie publicznym. Na przykład jako burmistrz, policjant, żołnierz lub sędzia.