Z reguły w Holandii podwójne obywatelstwo holenderskie i polskie uzyskane przez naturalizacje nie jest możliwe. Rząd holenderski chce ograniczyć liczbę osób o podwójnym obywatelstwie. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze jest jasne, jakie są prawa i obowiązki osób posiadających więcej niż jedno obywatelstwo. Prawa i obowiązki osoby posiadającej inne obywatelstwo mogą być sprzeczne z prawami i obowiązkami osoby posiadającej obywatelstwo holenderskie. Twoje prawa będą wtedy bardziej przejrzyste. Z tego powodu w momencie naturalizacji należy zrzec się swojej pierwotnej narodowości.

Jeśli uzyskałeś podwójne obywatelstwo holenderskie i polskie w drodze procedury opcji, możesz zachować swoje polskie obywatelstwo. Jednak gdy skorzystałeś z procedury opcji, ponieważ mieszkasz w Niderlandach od dnia ukończenia 4 roku życia, musisz również zrzec się polskiego obywatelstwa.

Prawo polskie stanowi, że można zrzec się obywatelstwa polskiego, jeśli nabywa się inne obywatelstwo. W związku z tym zgodnie z prawem holenderskim należy zrzec się obywatelstwa polskiego.

W niektórych przypadkach zgodnie z prawem holenderskim, można zachować polskie obywatelstwo, a ty sam możesz zadecydować o jego zrzeczeniu.

Zrzeczenie się polskiego obywatelstwa nie jest obowiązkowe w następujących sytuacjach:

  • Jesteś w związku małżeńskim z obywatelem Holandii. Lub jesteś zarejestrowanym partnerem obywatela Holandii.
  • Posiadasz zezwolenie na pobyt w celu azylu.
  • Urodziłeś się w Królestwie Niderlandów i obecnie mieszkasz w tym Królestwie.