Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, kto może się starać o zwrot ubezpieczenia w Holandii. Aby otrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii, Ty i twój ewentualny partner zasiłkowy (toeslagpartner) musicie spełnić następujące warunki:

Masz 18 lat lub więcej

Masz 18 lat lub więcej

Możesz starać się o zwrot ubezpieczenia, czyli dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

Kończysz 18 lat

Dodatek zdrowotny możesz otrzymywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyłeś 18 lat. Od tego miesiąca bowiem musisz opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie masz jeszcze 18 lat

Do 18 roku życia jesteś bezpłatnie ubezpieczony od kosztów leczenia na koszt państwa. W związku z tym nie płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne jak również nie otrzymasz dodatku zdrowotnego. Nawet jeśli masz mniej niż 18 lat i masz dziecko, nie masz prawa do zorgtoeslag. Oboje jesteście ubezpieczeni bezpłatnie od kosztów leczenia.

 

Płacisz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne

Mieszkasz lub pracujesz w Holandii oraz masz ukończone 18 lat? Musisz wtedy opłacać ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Możesz otrzymać dodatek do ubezpieczenia, jeśli masz holenderskie ubezpieczenie zdrowotne i opłacasz składkę.

 

Twój dochód jest poniżej (wspólnego) progu dochodowego

Aby mieć prawo do dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego, twój roczny dochód nie może być za wysoki. Jeśli masz partnera zasiłkowego, liczą się wasze wspólne dochody: twoje i twojego partnera. Tutaj możesz obliczyć dochód podlegający ocenie jeśli chodzi o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii (język niderlandzki): https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wat-is-mijn-toetsingsinkomen.

W poniższej tabeli sprawdzisz, jakie są roczne limity dochodów brutto.

Rok Maksymalny dochód bez partnera zasiłkowego Maksymalny łączny dochód z partnerem zasiłkowym 
2023 € 38.520 € 48.224
2022 € 31.998 € 40.944
2021 € 31.138 € 39.979
2020 € 30.481 € 38.945
2019 € 29.562 € 37.885

 

Masz obywatelstwo holenderskie lub przebywasz legalnie w Holandii

 

Twój (lub wspólny) kapitał własny nie jest za wysoki

Kapitał własny to wartość twoich aktywów pomniejszona o twoje długi. To, co powinieneś, a czego nie powinieneś uwzględniać jako kapitał, jest takie samo jak w przypadku zeznania podatkowego. Tutaj wliczają się na przykład oszczędności oraz udziały, jak również dom wakacyjny w Holandii lub za granicą. Twój samochód lub dom się nie liczą. Jeśli posiadasz partnera zasiłkowego, wlicza się również jego kapitał.

Gdy twój kapitał przekracza określoną kwotę, nie będziesz mógł otrzymać dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

Jeśli twój kapitał jest za wysoki w dniu 1 stycznia danego roku, to nie przysługuje Ci dodatek przez cały rok.

Jeśli masz partnera zasiłkowego tylko przez część roku, nie musisz uwzględniać jego kapitału.

Poniżej znajdziesz maksymalne kwoty kapitału upoważniające do dodatku zdrowotnego:

Rok Maksymalny kapitał bez partnera zasiłkowego Maksymalny kapitał razem z partnerem zasiłkowym
2023 € 127.582 € 161.329
2022 € 120.020 € 151.767
2021 € 118.479 € 149.819
2020 € 116.613 € 147.459
2019 € 114.776 € 145.136

 

Teraz już wiesz, kto może się starać o zwrot ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii. Jeśli spełniasz powyższe warunki, złóż wniosek o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego online.