W BRP znajdują się dane rezydentów i nierezydentów Niderlandów.

Rezydenci (Ingezetenen): mieszkańcy zameldowani w Holandii

Nierezydenci (Niet-ingezetenen): osoby, które opuściły Holandię lub mieszkają krócej niż 4 miesiące w Holandii i nie są zameldowane

Jeśli wyjedziesz z Holandii, to twoje dane zostaną w bazie BRP, tylko nie będą uaktualniane.