Zasiłek rodzinny na dziecko jest wypłacany w Holandii co kwartał, po zakończeniu danego kwartału. To kiedy jest wypłacany zasiłek rodzinny po raz pierwszy na nowonarodzone dziecko, zależy od daty urodzenia twojego dziecka.

Terminy wypłaty zasiłku na dziecko przez SVB w roku 2023:

  • 31 marca 2023 r. (wypłata za pierwszy kwartał)
  • 3 lipca 2023 r. (wypłata za drugi kwartał)
  • 2 października 2023 r. (wypłata za trzeci kwartał)
  • 2 stycznia 2024 r. (wypłata za czwarty kwartał).