Aby rejestr BRP pozostał aktualny, do urzędu gminy należy zgłaszać zmiany związane z naszymi danymi osobowymi. Są to między innymi:

utrata lub kradzież niderlandzkiego paszportu, ID lub prawa jazdy;

narodziny dziecka;

zawarcie małżeństwa lub rozwód;

zgon;

zmiana adresu zamieszkania w Holandii;

emigracja z Holandii, np. powrót na stałe do Polski.

 

Powyższe zmiany możesz zgłosić w zależności od urzędu gminy i rodzaju sprawy:

na stronie internetowej urzędu gminy za pomocą DigiD;

pisemnie;

osobiście.