Poniżej dowiesz się jakie są konsekwencje uznania dziecka w Holandii. Uznając dziecko stajesz się jego prawnym rodzicem. Otrzymasz wówczas szereg praw i obowiązków:

  • Między Tobą a twoim dzieckiem powstaje stosunek prawny (rodzinny);
  • Jeśli uznajesz dziecko po 1 stycznia 2023 roku, otrzymasz automatycznie wspólną władzą rodzicielską z matką dziecka. Jeśli zrobiłeś to przed 1 stycznia 2023 i chcesz być pełnoprawnym rodzicem dziecka, musisz dodatkowo złożyć wniosek o władzę rodzicielską. Więcej informacji >>
  • Musisz utrzymywać dziecko do ukończenia przez nie 21 roku życia;
  • Ty i dziecko stajecie się nawzajem prawnymi spadkobiercami;
  • Możesz wybrać razem z matką nazwisko swojego dziecka w momencie jego uznania;
  • Dziecko może otrzymać twoje obywatelstwo. Jeśli ojciec uznający dziecko ma obywatelstwo niderlandzkie, dziecko automatycznie uzyskuje jego obywatelstwo. Aby tak się stało, dziecko musi być uznane zanim skończy 7 lat. Jeśli dziecko ma więcej niż 7 lat, musisz wykazać, że jesteś biologicznym rodzicem dziecka w ciągu roku od jego uznania.