Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii mogą być bardzo kosztowne.

1. Jeśli się nie ubezpieczysz, CAK zarejestruje cię jako osoba nieubezpieczona. Otrzymasz list od CAK z wiadomością o obowiązku zawarcia ubezpieczenia. Od tego momentu masz 3 miesiące, aby wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub podać przyczynę braku obowiązku ubezpieczenia od kosztów leczenia.

2. Gdy tego nie zrobisz, otrzymasz karę grzywny w kwocie 472,25€ (2023 r.).

3. Jeśli w ciągu 3 miesięcy od pierwszej kary w dalszym ciągu się nie ubezpieczysz, otrzymasz ponownie karę grzywny w kwocie 472,25€.

4. Karę należy zapłacić w ciągu 6 tygodni od jej otrzymania. Jeśli nie jesteś w stanie jej zapłacić, masz możliwości rozłożenia należności na 3 miesięczne raty.

5. Po dwóch karach pieniężnych CAK sam zgłosi cię do ubezpieczyciela zdrowotnego, u którego cię ubezpieczy na następne 12 miesięcy. Po zawarciu ubezpieczenia przez CAK otrzymasz polisę jak również jej warunki od wybranego ubezpieczyciela. Nie musisz opłacać składki za ubezpieczenie zdrowotne z mocą wsteczną. W okresie, w którym się nie ubezpieczyłeś, sam opłacasz koszty opieki medycznej.

6. CAK będzie przez 12 miesięcy potrącał składkę za ubezpieczenie z twoich dochodów lub zasiłku. Jeśli nie posiadasz stałych dochodów, otrzymasz przelew (acceptgiro) z kwotą do zapłaty od Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

7. Składka jest ustalana rocznie i w roku 2023 wynosi 157,42€ miesięcznie.

8. Przez 12 miesięcy będziesz ubezpieczony u ubezpieczyciela zdrowotnego, u którego zostałeś zarejestrowany. Po tych 12 miesiącach nie możesz od razu wykupić ubezpieczenia zdrowotnego u innego ubezpieczyciela. Jest to możliwe dopiero od 1 stycznia następnego roku. Pierwsze 12 miesięcy składkę płacisz dla CAK, a po tym czasie na konto ubezpieczyciela.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej CAK.

Konsekwencje braku ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii mogą mieć postać opłaty za koszty wykorzystanej opieki zdrowotnej, jak również grzywny.