Poniżej dowiesz się jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia urodzenia dziecka w gminie w Holandii.

Jeśli dziecko urodziło się w Holandii, potrzebujesz następujące dokumenty:

ważny dowód tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka;

ważny dowód tożsamości matki;

imię, nazwisko, datę i godzinę urodzenia dziecka. W tym celu możesz przynieść powiadomienie o urodzeniu ze szpitala lub od położnej (na którym jest również imię i nazwisko matki). Posiadanie powiadomienia o urodzeniu nie jest obowiązkowe, możesz również podać te informacje samodzielnie;

jeżeli dziecko zostało już uznane przed urodzeniem: kopię świadectwa uznania;

potwierdzenie wyboru nazwiska dziecka, jeśli takie posiadasz;

książeczkę ślubną lub partnerską, jeśli taką posiadasz. Urzędnik dopisze w niej Twoje dziecko (nie jest to obowiązkowe).

 

Jeśli dziecko urodziło się w Polsce, a ty mieszkasz w Holandii i jesteś już zameldowany w swojej gminie w Holandii potrzebujesz:

ważny dowód tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie dziecka;

wielojęzyczny międzynarodowy odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce.

 

Pamiętaj jednak, że każda gmina może wymagać innych dokumentów. Sprawdź na stronie internetowej swojej gminy lub zadzwoń i zapytaj, jakie dokumenty są wymagane w twojej sytuacji do zgłoszenia urodzenia dziecka w Holandii.