To, jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania się w Holandii, zależy od tego, gdzie chcesz się zameldować. Meldunek w Holandii możesz załatwić w gminie RNI lub w urzędzie gminy, na której terenie mieszkasz.

Rejestracja na pobyt czasowy jako nierezydent w gminie RNI:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

Wniosek o wprowadzenie do Bazy Danych Rejestru Nierezydentów (RNI).

Istnieją 2 sposoby na wypełnienie powyższego wniosku:

  • Przez internet: Przed wizytą w punkcie RNI formularz rejestracyjny możesz wypełnić przez internet w języku polskim. Można to zrobić za pomocą tego linku lub skanując kod QR.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego online, otrzymasz nowy, osobisty kod QR. Należy zabrać ten osobisty kod wraz z dowodem tożsamości do stanowiska RNI. Pracownik zeskanuje osobisty kod QR, a dane zostaną wprowadzane bezpośrednio do systemu służącego do rejestracji w RNI. Dzięki temu proces rejestracji zajmuje mniej czasu i zmniejsza ryzyko błędów przy przesyłaniu danych. Formularz online jest dostępny w 15 językach, w tym w języku polskim.

  • Własnoręczne wypełnienie wniosku: Wniosek o rejestrację w języku polskim możesz również pobrać, wypełnić i wydrukować. W przypadku ręcznego wypełniania formularza, należy pisać drukowanymi literami i pamiętać o wszystkich znakach interpunkcyjnych. Następnie należy zanieść wypełniony formularz do biura obsługi RNI, w którym chcą się Państwo zarejestrować.

 

Zameldowanie jako rezydent w urzędzie gminy:

ważny dowód tożsamości wszystkich członków rodziny chcących się zameldować,

umowę najmu lub umowę kupna mieszkania w Holandii,

jeśli mieszkasz u kogoś, w przypadku nieposiadania umowy najmu lub kupna mieszkania należy przedstawić oświadczenie osoby, u której się przebywa, potwierdzające pobyt pod tym właśnie adresem. Do takiego oświadczenia osoba ta musi dołączyć kopię swojego dokumentu tożsamości.

odpis aktu zwarcie małżeństwa na druku międzynarodowym oraz akty urodzeń na druku międzynarodowym wszystkich osób chcących się zameldować.

Wykaz powyższych dokumentów może się różnić w zależności od urzędu gminy. Przed wizytą sprawdź stronę internetową danej gminy, aby dowiedzieć się jakie dokumenty są potrzebne do zameldowania w Holandii.