Do uznania ojcostwa dziecka w Holandii potrzebujesz następujące dokumenty:

Ważny dokument tożsamości matki dziecka, osoby uznającej dziecko oraz dziecka, jeśli taki posiada.

Wypełniony formularz zgody matki na uznanie dziecka, jeśli w danej sytuacji jest wymagany. Możesz sprawdzić na stronie internetowej gminy, w której będziesz uznawać dziecko, czy taki formularz jest dostępny do ściągnięcia i wypełnienia w domu.

Jeśli matka dziecka, osoba uznająca dziecko lub samo dziecko mieszkają poza Holandią oraz gdy dziecko urodziło się poza Holandią, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty. Może być to na przykład zagraniczne zaświadczenie, że osoba uznająca nie pozostaje w związku małżeńskim lub obecność matki będzie obowiązkowa. Zapytaj w gminie, w której będzie dokonywane uznanie ojcostwa, jakie dokumenty są potrzebne do uznania ojcostwa dziecka w Holandii w twojej sytuacji.