To jak złożyć wniosek o kindgebonden budget w Holandii, czyli dodatek do rodzinnego na dziecko, zależy od tego, czy otrzymujesz już inny zasiłek. Jeśli masz prawo do zasiłku rodzinnego i otrzymujesz już inny zasiłek, jak na przykład zorgtoeslag lub huurtoeslag od belastingdienst, nie musisz składać wniosku o dodatek na dziecko. Belastingdienst wypłaci ci dodatek automatycznie. Wiadomość o przyznanym dodatku otrzymasz listownie.

Jeśli jednak nie otrzymujesz jeszcze żaden zasiłek od belastingdienst, możesz złożyć wniosek o kindgebonden budget przez Mijn toeslagen.

Jak złożyć wniosek o kindgebonden budget w Holandii, czyli dodatek na dziecko przez Mijn toeslagen?

  1. Zaloguj się na Mijn toeslagen za pomocą DigiD.
  2. Po zalogowaniu na Mijn toeslagen na górze po lewej stronie znajdziesz wykaz wszystkich możliwych zasiłków i dodatków.
  3. Przy „Kindgebonden budget” kliknij „Aanvragen”.
  4. Wypełnij potrzebne informacje na każdej stronie. Aby zaakceptować daną stronę, kliknij „Akkoord”. Twoje odpowiedzi zostaną zapisane i zostaniesz przekierowany na kolejną stronę.
  5. Po wypełnieniu wszystkich stron kliknij „Akkoord en verzenden”. W ten sposób twój wniosek o kindgebonden budget, czyli dodatek do zasiłku rodzinnego w Holandii zostanie złożony.
  6. Zwykle w ciągu 5 tygodni otrzymasz wiadomość o wysokości zasiłku o nazwie „Voorschotbeschikking” na stronie Mijn toeslagen. Wiadomość znajdziesz w zakładce „Mijn beschikkingen”. Pismo to otrzymasz również listownie i  na swoją skrzynkę Berichtenbox na MijnOverheid.