To jak zatrzymać dodatek do ubezpieczenia w Holandii zależy od tego, dlaczego chcesz to zrobić. Jeśli zmieniło się coś w twojej sytuacji życiowej i ma to wpływ na wysokość dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoś to jak najszybciej. Jeśli nie zatrzymasz zwrotu ubezpieczenia na czas, może się okazać, że będziesz musiał go zwracać.

Będę za dużo zarabiać (lub mój partner)

Poinformuj Belastingdienst o swoich nowych dochodach lub twojego partnera, a zatrzyma on wypłatę zwrotu za ubezpieczenia zdrowotne:

 1. Zaloguj się za pomocą DigiD na Mijn toeslagen
 2. Przy Wijziging doorgeven kliknij Inkomen en vermogen
 3. Wybierz Er wijzigt iets in het inkomen
 4. Podaj swoje nowe dochody za dany rok

Zwiększył się twój lub wasz wspólny kapitał własny (majątek)

Jeśli na dzień 1 stycznia danego roku twój majątek był za wysoki, zgłoś to do Belastingdienst. Wówczas zostanie wstrzymany twój dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

Jeśli twój majątek wzrósł dopiero po 1 stycznia w danym roku, zwrot ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje ci nadal przez cały rok. Nie musisz więc w tej sytuacji nic robić.

 1. Zaloguj się za pomocą DigiD na Mijn toeslagen
 2. Przy Wijziging doorgeven kliknij Inkomen en vermogen
 3. Wybierz Er wijzigt iets in het vermogen
 4. Podaj wartość swojego majątku w danym roku

Po zgłoszeniu twój zwrot za ubezpieczenie zostanie wstrzymany za dany rok. Będziesz musiał niestety zwrócić otrzymany dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego. Otrzymasz w tej sprawie list od Belastingdienst. Jeśli po zakończeniu danego roku okaże się, że dodatek jednak ci się należał, zostanie ci on wypłacony.

Nie masz już ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii

Jeśli nie posiadasz już holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego, nie przysługuje ci również dodatek do ubezpieczenia. W tej sytuacji zatrzymaj dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego jak najszybciej. W ten sposób unikniesz konieczności zwrotu nadpłaconych świadczeń.

 1. Zaloguj się za pomocą DigiD na Mijn toeslagen
 2. Przy Wijziging doorgeven wybierz Toeslag stoppen
 3. Wybierz Zorgtoeslag
Jak zatrzymać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii bez DigiD?

Aby zatrzymać wypłatę dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego przez internet, potrzebujesz DigiD. Jeśli jeszcze nie posiadasz DigiD, możesz poprosić kogoś znajomego lub profesjonalistę o pomoc. Możesz również zadzwonić do Belastingdienst, udać się do jednego z jego biur lub do jednego z biur pomagających w sprawach zasiłków w Holandii.