Poniżej sprawdzisz, ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy między innymi od wieku, jak również miejsca zamieszkania dziecka. Gdy twoje dziecko skończy 6 lat, otrzymasz większy zasiłek rodzinny. Zostanie on ponownie podwyższony, gdy dziecko ukończy 12 lat. Zasiłek wypłacany jest do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. SVB wypłaca zasiłek raz na kwartał.

 

Wiek dziecka Kwota na dziecko za 1 kwartał w 2024 roku
 0 – 5 lat € 279,49
 6 – 11 lat € 339,38
12 – 17 lat € 399,27

To ile wynosi zasiłek rodzinny na dziecko w Holandii, zależy również od innych czynników:

 

Podwójna kwota zasiłku

Jeśli ponosisz wysokie koszty na wychowanie swojego dziecka, możesz otrzymać podwójny zasiłek rodzinny. Na przykład, jeśli twoje dziecko nie mieszka w domu z powodu kształcenia, choroby lub niepełnosprawności. Lub jeśli twoje dziecko mieszka w domu i potrzebuje intensywnej opieki.

Jeśli dziecko potrzebuje intensywnej opieki, ponieważ jest na przykład bardzo chore lub niepełnosprawne, podwójny zasiłek możesz otrzymać, gdy:

  • dziecko ma 3 lata lub więcej;
  • dziecko mieszka w domu;
  • dziecko posiada poradę od Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Gdy dziecko mieszka poza domem w związku z uczęszczaniem do szkoły, chorobą lub niepełnosprawnością, podwójny zasiłek możesz otrzymać, gdy:

  • łożysz na utrzymanie dziecka co najmniej 1 149 euro na kwartał oraz
  • jeżeli suma okresów pobytów rodziców u dziecka nie przekracza wyznaczonego limitu.

 

Dziecko kończy 16 lat

Gdy dziecko skończy 16 lat, zostanie sprawdzone, czy się ono uczy. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest to, czy dziecko

  • uczy się w szkole pozwalającej uzyskanie dyplomu HAVO, VWO lub MBO poziom 2 lub wyższy;
  • uzyskało już taki dyplom;
  • ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia nie może się uczyć.

 

Zasiłek rodzinny z dwóch krajów

Jeśli ty lub twój partner otrzymujecie również świadczenia rodzinne z kraju innego niż Holandia, nie otrzymasz pełnej kwoty świadczeń z tych krajów. W tej sprawie kraje zawarły porozumienia. Gdy zasiłek rodzinny za granicą jest niższy, Holandia dopłaci ci do wysokości holenderskiego zasiłku rodzinnego. Po zsumowaniu zasiłków z dwóch krajów kwota zasiłku będzie równa wysokości zasiłku rodzinnego w Holandii.